Vuoden pappi on rinnallakulkija

Jyväskylän seurakunnan perheneuvojana työskentelevä Pekka Puukko on valittu Vuoden papiksi. Perheneuvojana työskentelevän pastorin mukaan perheiden kohtaamien ongelmien kirjo on nykyään entistä värikkäämpi. Työssään perheneuvoja auttaa ihmisiä löytämään vastauksia kipeisiin kysymyksiin.

Kotimaa
Pekka Puukko rautatieasemalla.
Vuoden pappi Pekka Puukko kohtaa ihmisiä näiden elämän vaikeimmissa tilanteissa.Ville Airaksinen / Yle

Jyväskylän seurakunnan perheasiain neuvottelukeskuksessa työskentelevä Pekka Puukko on ensimmäinen Vuoden papiksi nimetty perheneuvoja.

- Tykkään niistä konkreettisista kysymyksistä, joita ihmiset tuovat keskustelutilanteisiin. Miten voisi riidellä toista satuttamatta, miten jakaa aikaa, kun jaettavaa on vähemmän kuin tarvitsijoita, tai miten löytää läheisyys uudestaan parisuhteeseen? Minusta on hienoa, että saan tehdä työtä kirkon parissa ja näin konkreettisten asioiden parissa, Puukko sanoo.

Työssään perheneuvoja tapaa erityisesti pariskuntia ja ohjaa erilaisia ryhmiä. Perustyö, keskustelu ja kuuntelu, ei juuri ole muuttunut Puukon työuran aikana.

Miten voisi riidellä toista satuttamatta?

Pekka Puukko

- Sen sijaan ihmisten kohtaamat ongelmat ovat aiempaa monisyisempiä. Ongelmakentässä on mukana työttömyyttä, rahahuolia, väkivaltaa ja lastensuojelua.

Puukko on huolissaan perheiden asemasta tämän päivän yhteiskunnassa.

- Kokemukseni on, että perheiden tilanne on kiristynyt koko ajan. Perhe-elämä kaipaa yhteiskunnan tukea.

Pappi kulkee mukana

Seurakunnan perheneuvojan rooli ei ole toimia erotuomarina tai viranomaisena.

- Omaan ajatteluuni sopii parhaiten sana rinnallakulkija. Siihen kiteytyy myös kirkon pitkällinen sielunhoidon perinne. On tärkeää säilyttää tämä ulottuvuus, että olemme samalla matkalla.

Vaikka Pekka Puukko kohtaa ihmiset perheneuvojana, ei pappeuttakaan voi täysin häivyttää. Puukon mukaan se ei olisi edes mahdollista.

Siinä toteutuu se, mistä kirkossa puhutaan armona.

Pekka Puukko

- Pappeus kulkee mukana tässä työssä. Ihmiset tuovat kohtaamisiin syvimmät epäonnistumisensa ja häpeänsä. Kun he tulevat siinä kuulluksi ja kohdatuksi, siinä toteutuu se, mistä kirkossa puhutaan armona, vaikka sitä sanaa ei koskaan käytettäsikään.

Puukko on otettu saamastaan tunnustuksesta ja kiitollinen erityisesti työmuodon saamasta arvostuksesta.

- Tätä työtä kirkko on tehnyt koko sodanjälkeisen ajan Suomessa. Siihen mahtuu monta arvokasta kohtaamista.