Hyppää sisältöön

Kuinka moni naapurisi tienaa vähemmän kuin sinä? Kokeile itse laskurilla

Suomalaisten tulot jakaantuvat yhden postinumeroalueen sisällä usein erittäin epätasaisesti, selviää Yle Uutisten tulotietolaskurista. Alueet, joissa suurituloiset ovat enemmistö, sijaitsevat kaikki etelässä. Pienituloisimmat ihmiset ovat keskittyneet opiskelija-alueille, ja tasaisinta tulojen jakaantuminen on Pohjois-Pohjanmaalla. Laskurin avulla voit verrata omia tulojasi muiden samalla postinumeroalueella asuvien tuloihin.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Laskurilla voit vertailla yli 18-vuotiaiden tuloja eri paikkakunnilla, ikäluokissa sekä sukupuolen mukaan. Syötä laskuriin kaikki valtionveronalaiset tulosi vuodessa. Ne sisältävät palkkatulosi ennen veroja sekä mahdolliset työttömyysturvaetuudet, opintorahat, eläketulot ja pääomatulot. Mukaan ei lasketa mahdollisia toimeentulotukia tai asumistukia. Suluissa olevan kuukausipalkan laskemisessa otetaan huomioon lomarahat.Lähde: Tilastokeskus Med hjälp av räknaren kan du jämföra myndiga personers inkomster på olika orter enligt kön och ålder. Mata in alla dina årsinkomster som beskattas av staten. De består av lön innan skatt samt eventuell arbetslöshetsersättning, studiestöd, pension och kapitalinkomst. Utkomststöd och bostadsbidrag räknas inte. Månadslönen som står inom parentes innehåller semesterpeng. Källa: Statistikcentralen

Espoon Otaniemi ja Westend. Niin lähellä, mutta niin kaukana toisistaan. Nämä vierekkäiset asuinalueet ovat Suomen köyhin ja rikkain postinumeroalue, käy ilmi Yle Uutisten selvityksestä.

Yle Uutiset selvitti tulojen jakaantumista eri alueiden sisällä jaottelemalla kaikki suomalaiset ihmiset kymmeneen tuloluokkaan, joissa jokaisessa on yhtä paljon ihmisiä. Tämän jälkeen jokaisen Suomen postinumeroalueen asukkaat jaoteltiin näihin luokkiin tulojensa perusteella. Kaikkein vähäväkisimpiä alueita ei otettu vertailuun yksityisyydensuojan takia.

Selvityksestä käy ilmi myös tulojen jakaantuminen eri ikäluokkien ja sukupuolten kesken eri alueilla. Selvityksessä ovat mukana niin palkansaajat, opiskelijat, työttömät kuin eläkeläisetkin.

Aiemmin eri postinumeroalueiden tulotietoja on vertailtu ainoastaan alueiden keskitulojen perusteella.

Tuloluokkien perusteella vertailu antaa alueesta tarkemman kuvan. Se kertoo esimerkiksi, millä alueilla kaikkein pienituloisimmat ihmiset ovat enemmistönä, millä alueilla tulot ovat jakaantuneet kaikkein tasaisimmin ja vaikkapa millä alueilla elää suhteellisesti eniten hyvätuloisia nuoria naisia.

– Olisi hyödyllistä katsoa tällaista dataa silloin kun tehdään kuntaliitoksia. Eli katsoa minkälaiset kunnat ovat todella liittoutumassa yhteen, sanoo VATT:n erikoistutkija Marja Riihelä.

Opiskelijakeskittymät köyhimpiä

Suhteellisesti eniten pienituloisia asukkaita on alueilla, jotka tunnetaan opiskelijoiden asutuskeskuksina.

Pienituloisten alueiden listan kärkipäässä ovat Otaniemen lisäksi Oulun Kaijonharju ja Kontinkangas, Jyväskylän Kortepohja ja Mäki-Matti, Kuopion Neulamäki, Tampereen Hervanta ja Joensuun Penttilä.

Kaikissa näissä asuinalueissa useampi kuin joka viides alueen asukas kuuluu kaikkein pienituloisimpien ihmisten kymmenykseen. Pienituloisimpien vuositulot ovat korkeintaan 7 874 euroa. Esimerkiksi Otaniemen yli 3 000 täysi-ikäisestä asukkaasta yli 1 000 kuuluu pienituloisimpien joukkoon.

Westendissä puolet huipputuloisia

Vastaavasti rikkaimpien kaupunginosien kohdalla usein jopa joka kolmas asukas kuuluu kaikkien parhaimmin eli yli 50 000 euroa tienaavien ihmisten joukkoon.

Esimerkiksi Espoon Westendin noin 2 200 asukkaasta lähes puolet kuuluu parhaiten ansaitsevaan kymmenykseen. Lähes kaikki Suomen rikkaimmat postinumeroalueet sijaitsevat pääkaupunkiseudulla ja Uudellamaalla. Ensimmäinen Uudenmaan ulkopuolinen alue, jossa parhaiten tienaavat ovat enemmistö, on Lahden Jalkaranta. Siellä joka neljäs asukas tienaa yli 50 000.

Haukipudas on Suomi pienoiskoossa

Tuloerot Suomessa ovat kasvaneet 90-luvun puolivälistä lähtien erityisesti isojen kasvukeskusten sisällä. Pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna kaikkein kovatuloisimpien tulot ovat erkaantuneet pienituloisista entistä nopeammin.

– Koko maassa tuloerot ovat kasvaneet ja erot ovat kasvaneet myös alueiden sisällä, kiteyttää VATT:n erikoistutkija Marja Riihelä.

Suomessa on myös yritetty rakentaa alueita, joissa on tasaisesti asukkaita kaikista tuloluokista. Yksi näistä on esimerkiksi 60-luvulla rakennettu Espoon Tapiola, joka kuitenkin kehittyi nopeasti hyvätuloisten suosimaksi alueeksi. Tutkija pitää ideaa kuitenkin kannatettavana.

– On katsottu hyväksi, että sosiaaliluokat sekoittuvat, sanoo Riihelä.

Selvityksen perusteella tuloluokat ovat jakaantuneet tasaisimmin Pohjois-Pohjanmaan Haukiputaan keskusta-alueella. Siellä asuu lähes saman verran pienituloisia, suurituloisia, keskituloisia ja kaikkia siltä väliltä. Käytännössä Haukiputaan keskustan tuloluokat ovat jakautuneet lähes samalla tavalla kuin koko Suomessa, mutta vain pienemmässä mittakaavassa.

– Haukiputaan tilanne osoittaa, että siellä ei ole keskimääräistä suurempaa työttömyysongelmaa eikä syrjäytymistä, sanoo tutkija Marja Riihelä.

A-Studio: Stream jatkaa keskustelua verotiedoista ja menestyksestä perjantaina 1.11. klo 21 TV1:llä. Studiossa keskustelemassa yrittäjä Jari Sarasvuo ja Vasemmistonuorten puheenjohtaja Li Andersson. A-Studio: Streamia voi kommentoida Facebookissa (siirryt toiseen palveluun)ja Twitterissä #A_Stream.