Kankaanpään kirkkoherrasta tehty taas kantelu – harjoittaako laitonta sivutointa?

Kankaanpään kirkkoherran Keijo Rainerman toiminnasta on jälleen kanneltu tuomiokapitulille. Kirkkoherran syytetään rikkovan tuomiokapitulin ohjeistuksia monella tapaa, minkä kirkkoherra kiistää.

Kotimaa
Tumma risti turkoosia taustaa vasten, vieressä tuikkukynttilälyhtyjä.
Henrikinseurakunnan kirkkoherran vaali käytiin toukokuussa. Arkistokuva.Yle

Kankaanpään seurakunnan hallinnon ja kirkkoherran välit ovat jo pitkään olleet tulehtuneet kirkkoherran toiminnan takia. Konservatiivisiin piireihin kuuluva, naispappeutta vastustava kirkkoherra Keijo Rainerma on vastakkain seurakuntansa luottamusmiesten kanssa.

Viime kirkollisvaaleissa kolme vuotta sitten uudistusmielinen lista sai enemmistön kirkkovaltuustoon. Sen jälkeen tuomiokapituli on antanut ratkaisuja, joissa kirkkoherran toivotaan muuttavan linjaansa. Uudistusmielisiin kuuluu muun muassa eduskunnan varapuhemies, kansanedustaja ja pastori Anssi Joutsenlahti (ps.) avustajineen.

Kirkkoherra Rainerma on kuitenkin asiasta tehdyn uuden kantelun mukaan jatkanut entisellä linjallaan ja muun muassa jakanut ehtoollisia Niinisalon toimintakeskuksessa. Tuomiokapituli kielsi kirkon pappeja jakamasta ehtoollista tiloissa, joita Kankaanpään seudun konservatiiviset kristityt ovat käyttäneet kokoontumisiin.

Kiistalla syvät juuret

Niinisalon toimintakeskuksen käytöstä noussut kiista kuvaa laajempaa ristiriitaa seurakunnan enemmistön ja kirkkoherran välillä. Kirkkoherra Keijo Rainerma on hänestä tehdyn kantelun mukaan muun muassa toiminut virkatehtäviensä vastaisesti käyttämällä työaikaansa virkaan kuulumattomiin tehtäviin.

Lisäksi kantelussa todetaan, että kirkkoherra on harjoittanut kirkkolaissa kiellettyä sivutointa Niinisalon toimintakeskuksessa. Kirkkolain mukaan sivutoimille on haettava lupa. Kantelijan mukaan kirkkoherra on lisäksi kutsunut Luther-säätiön edustajia kirkon tilaisuuksiin, muun muassa nuorteniltoihin. Luther-säätiö on nimittänyt oman piispan, jota evankelis-luterilainen kirkko ei hyväksy.

Nyt on vakavasta asiasta kysymys.

Kirkkovaltuuston ja - neuvoston jäsen Pauli Lanne

– Nyt on niin vakavasta asiasta kysymys, että kirkkoherra on useita kertoja suorittanut virka-ajallaan jumalanpalveluksia Niinisalon toimintakeskuksessa, jota kutsutaan kirkoksi, vaikka se ei ole kirkko. Seurakuntaneuvosto on jo keväällä 2012 irtisanoutunut tästä toiminnasta, mutta siitä huolimatta kirkkoherra jatkaa toimintaansa, kantelun allekirjoittanut Kankaanpän kirkkovaltuuston ja -neuvoston jäsen Pauli Lanne sanoo.

Kankaanpään seurakuntakeskuksessa tehdään kantelun johdosta kuulemisia ensi viikolla. Paikalle tulee tuomikirkkokapitulin lakimiesassessori Matti Mäkinen. Kirkkoherralle ja seurakunnan hallinnon edustajille annetaan mahdollisuus esittää omat näkemyksensä asiasta, minkä jälkeen tuomiokapituli tekee asiassa omat johtopäätöksensä tulevana talvena.

– Tuomiokapituli ei mielestäni ole hyväksynyt Rainerman toimintaa. Asiaan on otettu jo kolme kertaa kantaa. Silti Rainerma pitää messuja Niinisalon yksityisessä tilassa. Rainermalla ei ole tässä asiassa luottamustani, Lanne sanoo.

Kirkkoherra Rainerma kiistää syytteet

Tuomiokapituli on aiemmin vaatinut kirkkoherraa toimimaan rakentavasti seurakunnan yhteisyyden säilymiseksi. Kirkkoherra Keijo Rainerma kuitenkin katsoo toimivansa seurakuntansa yhtenäisyyden puolesta jumalanpalveluksia pitäessään. Hänen mielestään kantelu on aiheeton.

– Näkemykseni on, että Niinisaloon syntyy seurakunnasta erillinen jumalanpalvelusyhteisö, jos me seurakunnan papit emme vastaa sieltä tuleviin kutsuihin myönteisesti ja palvele siellä kokoontuvia kankaanpääläisiä. Haluan vaalia Kankaanpään seurakunnan yhtenäisyyttä, jotta erillisyyttä ei pääse syntymään, Rainerma sanoo Ylelle.

Rainerman mielestä hän ei ole toiminut vastoin tuomiokapitulin aiempia ohjeita. Kirkkoherran mukaan hän on toiminut ohjeiden mukaan, koska jumalanpalvelukset eivät ole Niinisalossa olleet säännöllisiä.

Näkemykseni on, että Niinisaloon syntyy seurakunnasta erillinen jumalanpalvelusyhteisö, jos me seurakunnan papit emme vastaa sieltä tuleviin kutsuihin myönteisesti.

Kirkkoherra Keijo Rainerma

Luther-säätiön pappien käytöstä Rainerma sanoo, että koska pappeja ei ole erotettu luterilaisen kirkon papin virasta - toisin kuin Luther-säätiön piispoja - heitä voi käyttää seurakunnan tilaisuuksissa. Hän korostaa, että Luther-säätiöstä seurakunnan tilaisuuksiin kutsuttu pappi on pidetty henkilö.

– Minun käsittääkseni seurakunta ei ole jakautunut. Kyse on vain hallinnon jakautumisesta ja kirkkoneuvostossa on eri näkemyksiä. Toivon tuomikapitulin toteavan, että on seurakunnan normaalia toimintaa olla mukana jäsentensä tilaisuuksissa, Rainerma sanoo.