1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. politiikka

Mikä on virhemarginaali?

Tilastotieteilijät käyttävät tutkimuksissaan todennäköisyyslaskentaa.

Virhemarginaali tarkoittaa tilastollista luottamusväliä. Luottamusväli puolestaan kertoo, mille välille otoksesta kyselytutkimuksella saadut tulokset todennäköisesti asettuvat tutkittavassa joukossa. Asiasta kertoo Taloustutkimuksen Oy:n tutkimusjohtaja Jari Pajunen.

Yleisimmin virhemarginaalia käytetään, kun tulokset ovat prosenttiosuuksia, kuten puoluekannatusmittauksissa.

Luottamusvälin perusta on todennäköisyyslaskennassa. Yleisimmin käytetään 95 prosentin todennäköisyydelle laskettuja luottamusvälejä.

Esimerkiksi Yle Uutisten Taloustutkimus Oy:llä teettämän puoluekannatusmittauksen mukaan suurimman puolueen Keskustan kannatus oli syyskuussa 22,6 prosenttia ja Kristillisdemokraattien 3,3 prosenttia. Virhemarginaali riippuu otoskoosta ja prosenttiosuudesta. Tutkimuksen otoskoko oli 2906. Virhemarginaalit ovat Keskustan kannatuksessa ±1,6  prosenttiyksikköä ja Kristillisdemokraattien kannatuksessa ±0,8 prosenttiyksikköä. Suurimmillaan virhemarginaali on 50/50-prosenttia tilanteessa. Virhemarginaali on siis sitä pienempi, mitä pienempi prosenttiosuus.

Otetaan mukaan 95 prosentin todennäköisyys. Eli, jos tutkimus tehtäisiin samalla tavalla samaan aikaan 20 kertaa, osuisi Keskustan kannatus 19 kertaa välille 21,0 - 24,2 prosenttia. Vastaavasti Kristillisdemokraattien kannatus osuisi 19 kertaa välille 2,5 - 4,1 prosenttia. Todennäköisyyslaskennan mukaisesti yhden kerran 20:stä tulos osuisi  mainittujen luottamusvälien ulkopuolelle.

Mutta ei siinä kaikki. Kun otos on riittävän suuri, voidaan olettaa tuloksen jakautuvan likimain normaalijakauman eli ns. Gaussin käyrän (siirryt toiseen palveluun) mukaan. Virhemarginaalin ääripäät ovat siis epätodennäköisiä, ja suurin osa tuloksista asettuu lähelle käyrän keskikohtaa. Niinpä saatu tulos on todennäköisemmin virhemarginaalin keskellä kuin reunoilla.