Työryhmä varoittaa: Eläkeongelma ei ratkea nykykonstein

Vanhuuseläkeiän nosto edellyttäisi raportin mukaan työttömyysputken ja osa-aikaeläkkeen rajoittamista. Muuten se sattaa jopa lyhentää työuria.

politiikka
Jukka Pekkarinen esittelee työurien pidentämistä pohtineen työryhmän taustatietoraporttia lehdistötilaisuudessa Helsingissä.
Jukka Pekkarinen esitteli työurien pidentämistä pohtineen työryhmän taustatietoraporttia lehdistötilaisuudessa Helsingissä torstaina.Kimmo Mäntylä / Lehtikuva

Ylijohtaja Jukka Pekkarisen eläketyöryhmän mukaan nykyiset toimenpiteet eivät riitä eläköitymistavoitteen toteuttamiseksi. Työryhmän mukaan eläkkeelle siirtymisikä näyttäisi jäävän vuonna 2025 noin vuoden alemmaksi kuin tavoitteeksi asetettu 62,4 vuotta. Ryhmä julkaisi asiaa koskevan raporttinsa tänään.

Raportin mukaan pitenevään elinikään voidaan monipuolisimmin sopeutua eläkkeiden tason, eläkeiän ja vakuutusmaksujen yhdistelmällä. Pekkarinen sanoi raportin esittelytilaisuudessa, että eläkeiän noston ja eläkkeiden tason yhdistelmästä on käyty toistaiseksi varsin vähän keskustelua.

- Kysymys ei ole joko tai vaan sekä että, hän sanoi.

Vanhuuseläkeiän nosto edellyttäisi raportin mukaan esimerkiksi työttömyysputken ja osa-aikaeläkkeen rajoittamista. Jos ne säilytetään nykyisellään, saattaa eläkeiän nosto jopa lyhentää työuria. Eläkemaksujen korottamista työryhmä ei pidä ensisijaisena keinona, koska se saattaisi heikentää työnteon kannustavuutta ja pienentää verojen korotusvaraa.

Vuoden 2005 eläkeuudistusta työryhmä pitää osittain onnistuneena. Varhaiseläkejärjestelmien ehtojen kiristäminen pidensi työuria, mutta vanhuuseläkeiän ehtoihin tehdyt muutokset eivät.

Esimerkiksi työttömyyseläkkeen lakkauttaminen ei pidentänyt työuria, koska se lisäsi ikääntyneiden työttömyyttä.

Raportti on työmarkkinajärjestöjen sopima osa vuoden 2017 eläkeuudistuksen valmistelua.