Poppakonsteja eläkeongelman ratkaisemiseksi?

Ylijohtaja Juhani Pekkarisen eläketyöryhmän mukaan nykyiset toimenpiteet eivät riitä eläköitymistavoitteen toteuttamiseksi. Miten pitenevään elinikään voidaan monipuolisimmin sopeutua? Miten eläkeongelma pitäisi ratkaista?

Osallistu
Grafiikka.
Yle Uutisgrafiikka

Vanhuuseläkeiän nosto edellyttäisi raportin mukaan työttömyysputken ja osa-aikaeläkkeen rajoittamista. Muuten se saattaa jopa lyhentää työuria.

Raportin mukaan pitenevään elinikään voidaan monipuolisimmin sopeutua eläkkeiden tason, eläkeiän ja vakuutusmaksujen yhdistelmällä. Pekkarinen sanoi raportin esittelytilaisuudessa, että eläkeiän noston ja eläkkeiden tason yhdistelmästä on käyty toistaiseksi varsin vähän keskustelua.

Miten pitenevään elinikään voidaan monipuolisimmin sopeutua? Miten eläkeongelma pitäisi ratkaista?

Eläkemaksujen korottamista työryhmä ei pidä ensisijaisena keinona, koska se saattaisi heikentää työnteon kannustavuutta ja pienentää verojen korotusvaraa.