1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

EU:n rakennustuoteasetuksen käännös täynnä ongelmia: "Juristikaan ota selvää"

Rakennustuoteasetuksen käännösvirheiden pelätään johtavan asetusten tahattomaan rikkomiseen. Huolena on EU:n asettaman asetuksen heikkotasoinen suomennos, jolla määritellään esimerkiksi minkälaisia rakennustuotteita voidaan käyttää ja valmistaa. Rakennustuoteasetus astui voimaan heinäkuussa kaikissa EU-maissa.

Kotimaan uutiset
CE-merkinnät, rakennustuotteet, rakennustyömaa
Adam Bellgrau / Yle

Rakentajia huolettaa EU:n heinäkuussa voimaan asettama rakennustuoteasetuksen heikkotasoinen suomennos. Asetuksessa määritellään esimerkiksi milloin rakennuksissa on käytettävä CE-merkittyjä rakennustuotteita. CE-merkinnällä varmistetaan, että valmistettavat ja asennettavat rakennustuotteet ovat riittävän kestäviä ja vertailukelpoisia eurooppalaisin kriteerein arvioituna.

Rakentamisen määräyksistä vastaava johtaja Antti Koponen Rakennusteollisuudesta ei pidä asetuksen suomenkielistä käännöstä luotettavana. Suomennos tulisi hänen mielestään korjata.

- Nyt meillä on Brysselissä englanninkielisen version pohjalta tehty virallinen käännös, joka ei ole ymmärrettävää Suomea. Osasta siitä ei ota selvää edes juristi.

- On tullut tapauksia, joissa asetusta on luettu väärin tai sitä ei ole ymmärretty ollenkaan. Kun näin käy, niin kohteita joudutaan korjaamaan jälkikäteen ja se tulee maksamaan yrityksille.

- Asetuksessa on epäselvästi määritelty esimerkiksi milloin CE-merkinnän noudattaminen on pakollista. Jos mennään suomenkielisen käännöksen mukaan, niin silloin suurin osa betonielementtitehtaista ja konepajoista voisi poiketa merkintäpakon piriistä, vaikka näin ei ole, Koponen kuvailee.

Ongelma tiedossa ympäristöministeriössä

Myös Ympäristöministeriössä käännösongelma on tiedossa. Käännöstä on yritetty parantaa ainakin kertaalleen, mutta kaikki eivät pidä lopputulosta edelleenkään onnistuneena.

- Minusta tämä on todella valitettava tilanne. Kyseessä on kuitenkin EU-tason rakennustuoteasetus, joka on sovellettava sellaisenaan Suomen lainsäädäntöön, rakennusneuvos Matti Virtanen ympäristöministeriöstä kertoo.

Myös hänen mielestään asetus pitäisi käydä kotimaisten asiantuntijoiden kanssa läpi uudestaan. Hän kuitenkin painottaa, ettei ympäristöministeriöllä ole virallista kantaa asiaan.

Käännöksen perusteella tehdään vääriä johtopäätöksiä, joiden korjaaminen aiheuttaa yrityksille kustannuksia

Rakentamisen määräyksistä vastaava johtaja Antti Koponen Rakennusteollisuudesta

- Lainsäädännön pitäisi olla hyvää ja kaikille yksiselitteistä Suomea. Mielestäni tämänlainen viesti pitäisi tehdä ministeriön tasolta Brysselin suuntaan.

Myös CE-standardien käännöksistä huolestuttu

Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen on puolestaan huolestunut rakennusalalla toimivien perusoikeuksista. Jääskeläinen otti lokakuun lopulla kantaa siihen, että rakennusalan suomenkielisten CE-standardien saatavuus on vaihteleva. Standardeista selviää Euroopan unionin tietyille tuotteille asettamat vaatimukset esimerkiksi turvallisuuden ja kestävyyden suhteen.

Ongelmallisena Jääskeläinen pitää, ettei standardeja julkaista muiden säädösten tapaan Suomeksi ja Ruotsiksi, vaikka niiden noudattaminen velvoittaa koko rakennusalaa. Kaikkiin käännettyihin CE-standardeihin ei pääse käsiksi ilmaiseksi.

Jääskeläinen on välittänyt asian Euroopan oikeusasiamiehen tietoon, ja esittänyt, että rakennusalasta vastaavan ympäristöministeriön ja standardoinnista vastaavan työ- ja elinkeinoministeriön olisi harkittava keinoja tilanteen parantamiseksi.

Antti Koponen Rakennusteollisuudesta kuitenkin on sitä mieltä, että ennen standardien kääntämistä pitäisi rakennustuoteasetuksen käännös saada kuntoon.

- Ensimmäisenä pitäisi kiinnittää huomio siihen, että rakennustuoteasetus on ymmärrettävä kaikille. Se on kuitenkin kaiken perusta. Minusta yksittäiset kansalaiset eivät tarvitse käännöksiä välttämättä kaikista teknisistä standardeista. On tietysti ihan hyvä, jos niistäkin saadaan kunnon käännökset, mutta onko Suomella sitten varaa pistää rahaa siihen.

Lue seuraavaksi