Naisjohtajan euro on valtiolla 1,11 euroa

Kokonaisansioita seurattaessa valtio näyttää maksavan avokätisimmin naisille, jotka ovat johtajia sekä ylimpiä virkamiehiä. Muissa tehtävissä niin valtiolla, kunnilla kuin yksityiselläkin puolella naisten kokonaisansiot jäävät miesten tienesteistä.

Valtiolla johtajana tai ylimpänä virkamiehenä toimiva nainen voi todennäköisimmin ansaita suurempaa palkkaa kuin vastavanlaisissa tehtävissä toimiva mies. Ammattijärjestö Akavan selvityksen mukaan näissä tehtävissä naisen euro on selvästi yli yhden euron.

Muissa tehtävissä niin valtiolla, kunnilla kuin yksityiselläkin puolella naisten kokonaisansiot jäävät miesten tienesteistä.

Korkeasti koulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö Akava keräsi selvityksessään 290 000 jäsenensä ansiotiedot Tilastokeskuksen tuoreimmasta palkkatilastosta, joka koskee vuotta 2011.

Miesten ja naisten kokonaisansioita seurattaessa valtio näyttää maksavan avokätisimmin naisille, jotka ovat johtajia sekä ylimpiä virkamiehiä.

Naisten palkat suhteessa miesten palkkoihin -grafiikka valtion sektorilla. Kuva: Yle Uutisgrafiikka

Naisten kokonaisansiot ovat 85 prosenttia miesten ansioista, mutta ryhmässä "Johtajat ja ylimmät" virkamiehet on tasa-arvosta menty jo heittämällä yli. Naisten tienestit ovat peräti 111 prosenttia miesten ansioista. Tässä ryhmässä naisen euro onkin siis 1 euro 11 senttiä.

Johtajia ja ylimpiä virkamiehiä on valtiolla useita tuhansia - heistä runsas puolet on naisia. Paremmille palkoille suhteessa miehiin päässeitä naisjohtajia on pari prosenttia selvityksessä tutkituista.

- Silloin kun tehtävässä naisella on parempi osaaminen ja parempi koulutus niin toki silloin siitä saa parempaa palkkaa sukupuoleen katsomatta, sanoo Akavan työelämäasioiden asiantuntija Tarja Arkio.

Akavassa arvioidaan myös, että naisten nousu politiikassa johtotehtäviin on antanut mallia myös virkamiesten tehtäviin ja palkkaukseen.

- Valtiosektori on ollut esimerkillinen siinä ja ottanut myös itse tietoisesti sen päämäärän, että naiset nousevat ylimpään johtoon. Kyllä tämä poliittinen puoli on antanut siihen varmasti paljon signaalia, arvioi Arkio.

Naisten palkat suhteessa miesten palkkoihin -grafiikka kuntasektorilla. Kuva: Yle Uutisgrafiikka

Kuntien palkkauksessa eri tehtävien sukupuolipalkkaeroja kuvaavat tolpat muodostavat toisenlaisen kuvion. Lähimpänä kokonaisansioiden prosentuaalista tasa-arvoa ollaan asiantuntijatehtävissä. Kunnat ovat kuitenkin muita palkanmaksajia vähävaraisempia, eivätkä maksa euroissa muiden alojen vertaisia palkkoja.

Naisten palkat suhteessa miesten palkkoihin -grafiikka yksityisellä sektorilla. Kuva: Yle Uutisgrafiikka

Prosentuaalinen eriarvoisuus on tasaisinta yksityisen puolen ansiovertailussa. Naisten kokonaisansiot ovat kaikki hieman runsas 80 prosenttia miesten ansioista. Maksetuissa euroissa naiset kuitenkin tienaavat yksityisellä puolella lähes jokaisessa ammattiryhmässä julkista puolta paremmin - ainakin tilastollisesti.

- Tilastojen valossa naisia on noin puolet johtajista ylimmillä paikoilla valtiolla, mutta yksityisellä sektorilla vain noin joka kolmas akavalainen nainen etenee johtotehtäviin, kuvaa Tarja Arkio Akavasta.

Naisten ja miesten palkkaeroa on selitetty monin eri tavoin, joista mikään ei yksinään ole ratkaiseva selitys. Miehet tekevät jonkin verran enemmän työtunteja ja ylitöitä kuin naiset, naiset työskentelevät useammin pienipalkkaisilla aloilla, vanhempainvapaat keskittyvät naisille ja sopimuspalkkatilanteessa naiset ovat vaatimattomampia palkkatoiveissaan. Ja edelleen on työpaikkoja, joissa ei makseta samaa palkkaa samasta työstä.

- Lakisääteisesti on työnantajan velvollisuus vastata siitä, että samasta ja samanarvoisesta työstä maksetaan samaa palkkaa. Toki, jos puhutaan ylimmän johdon palkoista - silloin kysymyksessä ovat sopimuspalkat - ja silloin pitää osata jo pyytää, sanoo Arkio.

Valtion johtajanaiset osaavat.