Melu lisää lentokenttien lähellä asuvien sydänoireita

British Medical Journalissa julkaistuissa tutkimuksissa huomioitiin muun muassa osallistujien taloudellinen ja sosiaalinen tilanne, ilmansaasteet ja autoliikenteen melu, mutta ne eivät selittäneet lentokonemeluun liitettyä vaikutusta.

terveys

Lentokoneiden melulle altistuvat sairastuvat sydänoireisiin ja menehtyvät niihin muita todennäköisemmin, British Medical Journalin julkaisemat tulokset osoittavat. Yhdysvalloissa ja Englannissa tehdyt tutkimukset vahvistavat käsitystä melun terveyshaitoista.

Englantilaistutkimuksessa (siirryt toiseen palveluun) tarkasteltiin lähes neljää miljoonaa Heathrow'n lentokentän melulle altistuvaa lontoolaista, ja sen perusteella riski joutua sairaalaan sydän- ja verisuonitautien tai aivohalvauksen takia on 14–24 prosenttia suurempi, jos asuinalueellaan altistuu yli 63 desibelin lentomelulle. Tämä todettiin verrattuna alle 51 desibelin altistukseen. Samanlainen yhteys näkyy, kun tarkastellaan sydän- ja verisuonitaudeista johtuvia kuolemia.

Yhdysvaltalaistutkimuksessa (siirryt toiseen palveluun) yhteys havaittiin yli kuuden miljoonan lentokentän lähellä asuvan iäkkään miehen ja naisen aineistossa. Riski koski pääasiassa meluisimmilla seuduilla asuvia. Yhdysvaltalaiset tarkastelivat vain sydänoireista johtuvia sairaalakäyntejä.

Tutkimuksissa huomioitiin monia tuloksiin mahdollisesti vaikuttavia seikkoja kuten osallistujien taloudellinen ja sosiaalinen tilanne, ilmansaasteet ja autoliikenteen melu, mutta ne eivät selittäneet lentokonemeluun liitettyä vaikutusta. On silti todennäköistä, että melun lisäksi muutkin seikat vaikuttivat yhteyteen.

Melu voi muun muassa nostaa verenpainetta, mikä saattaa selittää myös nyt havaitun yhteyden. Mekanismia olisi silti hyvä tutkia enemmän.

Lähteet: Uutispalvelu Duodecim