Helsinkiläiset kutsutaan suunnittelemaan yleiskaavaa karttapalvelussa

Kaupunkisuunnitteluvirasto on avannut karttakyselyn tulevaa yleiskaavaa varten. Helsinkiläisiä pyydetään laittamaan kartalle paikkoja, jonne voi rakentaa asuntoja tai kaivataan parempia kulkuyhteyksiä.

Havainnekuva Hämeenlinnanväylän sisääntulotielle suunnitellusta kaupunkibulevardista. Kuva: Helsingin kaupunki

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto on avannut karttapohjaisen kyselyn, jolla kerätään kaupunkilaisten näkemyksiä tulevaa yleiskaavaa varten.

Vastaajat voivat merkitä kartalle esimerkiksi paikkoja, jonne voi rakentaa asuntoja tai kaivataan parempia kulkuyhteyksiä. Niin ikään kartalle voi merkitä, missä on kohennusta kaipaavaa kaupunkitilaa tai missä sijaitsevat tärkeät virkistysalueet, jotka tulisi säilyttää.

Kysely on kaikille avoin ja vastausaikaa on 9.12. asti.

Karttakyselyn tuloksia hyödynnetään yleiskaavan luonnoksen valmistelussa, ja tuloksista kerrotaan alkuvuodesta 2014.

- Vuoden 2050 Helsingissä raideliikenne yhdistää tiiviisti rakennettuja esikaupunkikeskuksia. Kantakaupunki on laajentunut kaupunkibulevardeiksi muutettujen moottoriteiden varsille, maalaillaan Helsingin uuden yleiskaavan pohjana olevassa visiossa.

Lähtökohta visiolle on ollut väestöennuste, jonka mukaan vuonna 2050 Helsingissä on noin 860 000 asukasta.

Tavoitteena on, että yleiskaavan luonnos valmistuu vuoden 2014 lopulla. Yleiskaava on tarkoitus viedä Helsingin valtuuston käsittelyyn vuoden 2016 aikana.