"Kyllä miehetkin osaavat itkeä"

Eetu-tukihenkilöt auttavat miehiä yli erosta. Miessakit ry:n järjestämää miehille suunnattua Erosta Elossa –erotukea on Jyväskylän lisäksi jo kuudessa kaupungissa Suomessa.

ilmiöt
Käsittelemätön ero saattaa heijastua myöhempään elämään.
Jarkko Riikonen

Eetu-tukihenkilöt ovat omasta eroprosessistaan toipuneita miehiä, jotka ovat aidosti kiinnostuneet vapaaehtoisesta auttamistyöstä. Yksi eronneita miehiä tapaava tukihenkilö on jyväskyläläinen Pekka Niiranen. Niiranen kuvaa erotilannetta suohon uppoamiseksi.

– Eroa ei voi harjoitella etukäteen. Silloin mies joutuu kohtaamaan henkisten voimavarojensa äärirajat: Yhtäkkiä kumppani ei olekaan vierellä ja lapsia näkee satunnaisesti.

Tärkeintä on saada mies puhumaan ja olla itse hiljaa

Tärkeintä erosta toipumisen kannalta on saada mies puhumaan.

– Aina kun mies on avannut suunsa, hän on jo pelastanut itsensä, koska on jo lähtenyt hakemaan apua. Sitä sanotaan, etteivät miehet puhu eikä pussaa, mutta kyllä miehetkin osaavat itkeä.

Eron jälkeen ongelma voi piillä siinä, ettei miehellä ole rohkeutta hakea apua.

– Eetu-toiminta on sangen matalan kynnyksen toimintaa, kun tukihenkilöt eivät ole ammattilaisia vaan jokainen on tukitoiminnassa mukana omasta vapaasta tahdostaan. Vapaaehtoiselle on helpompaa puhua niin kuin mies miehelle.

Tärkeimpänä tukihenkilön ominaisuutena Niiranen listaa läsnäolon. Tukihenkilön tulee osata esittää muutamia kysymyksiä, mutta tärkeintä on olla hiljaa, kun toinen puhuu.

Alkoholi ei kuulu Eetu-tapaamisiin.

– Tapaamisen kriteeri on se, että tavataan selvin päin. Jotkut puhuvat erostaan kuppilassa viikosta toiseen alkoholin voimalla. En tiedä, kuinka kauaskantoista se loppujen lopuksi sitten on. Selvinpäin ollaan oikeiden asioiden äärellä, eikä missään pehmustetussa pilvessä.

Kaikkein vaarallisinta on rakastua heti paikalla uudelleen.

Pekka Niiranen

Kaikkein vaarallisinta on rakastuminen

Avioero on Niirasen mukaan henkilökohtainen kasvun paikka. Eroon ei tulisi hakea pikaista lohdutusta uudella suhteella.

– Kaikkein vaarallisinta on rakastua heti paikalla uudelleen. Aikuisena ero on niitä harvoja kohtia, jolloin on mahdollista kasvaa itse henkilökohtaisesti.

Käsittelemättömänä ero voi heijastua pitkälle myöhempään elämään.

– Erossa on vaarana se, että taskuihin jää liikaa katkeruutta ja vihaa. Ne sammuttavat elämänhalun. Siksi niitä vastaan kannattaa ja pitää taistella.

Toisen osapuolen mustamaalaaminenkaan ei Niirasen mukaan ole toipumisen kannalta kauaskantoista.

– Eetu-tapaamisten tarkoitus on keskittyä autettavaan ja pitää muistaa se, että toipumisen kannalta on aivan turha mustamaalata sitä toista osapuolta.

Eroon liittyy paljon tunteiden vuoristorataa, mutta se vaatii myös käytännön toimia. Niiranen sanoo, että tyypillisimpiä eroon liittyviä käytännön asioita ovat muun muassa talousongelmia ja pulmat lasten huoltajuusjärjestelyissä. Tarvittaessa Eetu-tukihenkilö voi auttaa myös niissä.

Erossa on vaarana se, että taskuihin jää liikaa katkeruutta ja vihaa. Ne sammuttavat elämänhalun.

Pekka Niiranen

Eetulla on takanaan oma ero

Eetu-tukihenkilöitä on Suomessa vasta 24 kappaletta seitsemässä eri kaupungissa. Toimintaa löytyy Jyväskylän lisäksi Helsingistä, Turusta, Tampereelta, Oulusta, Joensuusta ja Lahdesta.

Tukihenkilön tärkein ominaisuus on oma erokokemus, mutta omaa eroa tukihenkilö ei voi lähteä toiminnalla käsittelemään.

– Siihen tarvitaan oma kokemus, selkeää päätä ja tahto olla läsnä miehelle, joka on siellä viimeisessä vaunussa tulossa kohti veturia.

Niiranen sanoo näkevänsä eroissa samoja piirteitä, vaikka ne ovat jokaisen henkilökohtaisia kriisejä. Vaikka tukihenkilö käsittelee raskaita asioita, on toiminta Niirasen mielestä palkitsevaa.

– Tuntuu typerältä sanoa näin vakavassa asiassa, että tämä on kivaa. Se on kiva nähdä, miten toinen nyökyttelee ja löytää keinoja erosta selviämiseen.

Yhden eronneen miehen palaute on painunut Niirasen mieleen ylitse muiden.

– Yksi autettava sanoi, että hänelle taitaa käydä hyvin kun säkin istut siinä.