ETA-maiden ulkopuolisille korkeakouluopiskelijoille ehdotetaan maksuja

Selvitysryhmän ehdotuksen mukaan maksun olisi vähintäänkin katettava koulutuksesta aiheutuvat kustannukset

Kotimaa

Euroopan talousalueeseen kuulumattomien maiden kansalaisille ehdotetaan maksuja korkeakoulutuksesta, mikäli se järjestetään muulla kielellä kuin suomeksi tai ruotsiksi.

Asiaa esittää koulutusvientiä selvittänyt työryhmä, joka luovutti ehdotuksensa opetusministeri Krista Kiurulle (sd.) maanantaina.

Ehdotuksen mukaan maksun olisi vähintäänkin katettava koulutuksesta aiheutuvat kustannukset ja maksun periminen edellyttäisi korkeakoululta apurahajärjestelmää opiskelijan tueksi tarvittaessa.

Työryhmä haluaa myös, että kehitysyhteistyövaroista rahoitettaisiin kehitysmaista tuleville stipendejä.

Lisäksi selvitysryhmä ehdottaa, että korkeakoulu voisi tarjota Suomessa maksutonta koulutusta ulkomailla maksullisena.

Opetusministeri Kiuru pitää tärkeänä, että koulutukseen liittyvä osaaminen näkyy myös viennissä.

- On monella tavalla arvokasta, jos voimme saada taloudellista hyötyä Suomelle samalla kun jaamme, mitä olemme oppineet hyvinvointivaltion koulutusjärjestelmästä ja sen rakentamisesta.

Kiurun mukaan on välttämätöntä ottaa kantaa siihen, annetaanko suomalaisille koulutuksenjärjestäjille mahdollisuus ottaa maksua EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevilta opiskelijoilta tai koulutusta siellä järjestettäessä.

- Jos vaikka jokin yliopisto haluaisi järjestää Indonesian pääkaupungissa yksityistä yliopistokoulutusta, tuskin veronmaksajat olisivat sitä mieltä, että sielläkin maksuttomuus olisi periaate.