Opetusala tukee ulkomaalaisten opetuksen maksullisuutta, opiskelijajärjestöt lyttäävät

SYL ja SAMOK pitävät kestämättömänä ehdotusta lukukausimaksuista ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille.

Kotimaa
Veistospäitä Helsingin yliopiston taidehistorian kirjastossa.
Yle

Opetusalan ammattijärjestö OAJ kannattaa koulutusvientiä selvittäneen työryhmän ehdotusta, jonka mukaan Euroopan talousalueeseen (ETA) kuulumattomien maiden opiskelijoille tarjottava vieraskielinen koulutus olisi maksullista.

OAJ:n koulutusjohtaja Heljä Misukka toteaa, että mahdollisen lukukausimaksun tulee kattaa kokonaan opiskelijan opiskelusta koituvat kulut ja tällä tavoin kerättävä lisärahoitus pitäisi käyttää yliopistossa koulutuksen ja opetuksen vahvistamiseen.

OAJ tähdentää, että suomalainen koulutusjärjestelmä ei kestä enää resurssien leikkaamista, tai muutoin koulutusvienniltäkin viedään pohja pois.

Myös korkeakoulutettujen keskusjärjestö Akava pitää työryhmän ehdotusta EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden lukukausimaksuista kannatettavana. Akava kuitenkin huomauttaa, että tämä ei yksinään riitä keinoksi suomalaisten korkeakoulujen kansainvälistymisen ratkaisemiseksi.

Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder korostaa lisäksi, että mahdolliset lukukausimaksut eivät saa johtaa siihen, että maksuja ryhdytään perimään kaikilta.

Opiskelijajärjestöt: Kestämätön ehdotus

Opiskelijajärjestöt SYL ja SAMOK ovat tuominneet tuoreeltaan kestämättöminä työryhmän ehdotuksen lukukausimaksuista.

Suomen ylioppilaskuntien liiton mukaan selvitysryhmän tavoite 60 000 kansainvälisen opiskelijan kouluttamiseksi on hyvä ja kannatettava, mutta lukukausimaksut ovat siihen täysin väärä keino.

SYL:n puheenjohtaja Marina Lampinen viittaa muun muassa Ruotsissa ja Tanskassa saatuihin kokemuksiin, joiden mukaan lukukausimaksujen käyttöönotto romahdutti EU/ETA-alueen ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden määrän.

SAMOK:n puheenjohtaja Mikko Valtonen puolestaan arvelee, että ehdotuksen toteuttaminen karkottaisi ulkomaalaiset opiskelijat muualta kuin muutamasta Etelä-Suomen suuresta korkeakoulusta.