Verottaja: Aikapankkitoiminnasta maksettava veroja

Talkootyö ja naapuriapu puolestaan ovat pääsääntöisesti verotonta – silloin, kun tekijä ei saa työstä vastiketta.

Kotimaa
Siivousta kotona.
YLE Etelä-Karjala

Verohallinnon mukaan aikapankkien kautta vaihdettavat työsuoritukset ja palvelut ovat pääsääntöisesti verollisia.

Verohallinto pitää työsuoritusten vaihtamista vastikkeellisena, koska aikapankkien jäsenet voivat saada tekemää työtänsä vastaan jonkun muun jäsenen tekemän työsuorituksen.

Myös kahdenkeskiseen sopimukseen perustuva vaihtotyö on vastikkeellista ja siksi työ on verotettavaa tuloa. Vaihtotyössä molemmat osapuolet sitoutuvat tekemään työtä toisilleen.

Poikkeuksena on tavanomaisten tai arvoltaan vähäisten töiden satunnainen vaihtaminen naapuriapuna toiseen vastaavantyyppiseen työhön. Tällainen vaihtotyö on verotonta sekä vaihtopiireissä, kuten aikapankeissa, että kahdenkeskisessä vaihtotyössä.

Verohallinto listaa tällaisiksi poikkeuksiksi esimerkiksi satunnaisen auton renkaiden vaihdon, lumitöiden tekemisen ja ikkunoiden pesemisen.

Aikapankkitoiminta eroaa vaihtotyöstä lähinnä siten, että aikapankkien jäsenet eivät vaihda työsuorituksia suoraan keskenään vaan monenkeskisen vaihtopiirin kautta.

Naapurin auttamista ei veroteta

Talkootyö ja naapuriapu sen sijaan ovat pääsääntöisesti verotonta. Verohallinnon mukaan työn voi tehdä myös ammattilainen. Oleellista on se, tehdäänkö työ ilman vastiketta eli korvausta.

Jos tekijä saa talkootyöstä tai naapuriavusta korvausta, on työ veronalaista. Vastikkeena saatu raha on aina tekijälle veronalaista tuloa, samoin muu vastike.

Poikkeuksena kuitenkin on se, jos tekijä saa naapuriavusta vastikkeeksi arvoltaan vähäisen tavaralahjan tai hänelle tarjotaan vastaavanlaista tarjoilua kuin perinteisen talkootyön yhteydessä. Tällainen vastike ei ole verollista.

Naapuriapu eroaa talkotyöstä siinä, että työ työtä tehdään tyypillisesti sukulaisten, ystävien ja lähinaapureiden hyväksi vastikkeetta. Naapuriapu on yleensä myös luonteeltaan pienimuotoisempaa työtä, kuten lasten vahtimista, nurmikon leikkaamista, haravointia tai lumitöiden tekoa.

Verohallinto on julkaissut tänään tiistaina päivitetyn ohjeen talkoo-, naapuriapu- ja vaihtotyön verotuksesta.