Tukes: Varomattomuus aiheutti Vihtavuoren suuronnettomuusvaaran

Pyhäsalmen kaivokselta tuotu epäpuhdas jäte alkoi höyrytä Forcitin laitoksella vasta vuoden varastoinnin jälkeen.

Kotimaa
Kuumentunut jätekontti savusi räjähdevalmistaja Forcitin Vihtavuoren tehdasalueella Laukaassa.
Keski-Suomen pelastuslaitos

Puutteet Pyhäsalmen kaivoksen räjähdejätteen käsittelyssä ja jätteiden varastointi räjähdevaraston vieressä aiheuttivat suuronnettomuuden vaaran Forcitin tehtaalla Vihtavuoressa viime heinäkuussa.

Näin arvioi Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes selvityksessään.

Tukesin mukaan tapahtumaketju sai alkunsa heinäkuussa 2012, kun Pyhäsalmen kaivoksella valui emulsioräjähdettä kaivoskäytävän lattialle.

Emulsioräjähde lapioitiin kaivoskäytävältä, jolloin mukaan tuli myös maassa ollutta kiviainesta ja muita epäpuhtauksia.

Tapausta ei käsitelty ohjeiden mukaisena poikkeamana, vaan jäte lähetettiin Forcitin hävitettäväksi kuin mikä tahansa emulsiojäte.

Jätepakkaus alkoi höyrytä Forcitin Vihtavuoren laitoksella vasta vuotta myöhemmin. Pakkauksessa oli käynnistynyt herkistetyn emulsioräjähteen ja pyriittipitoisen kiviaineksen välinen reaktio.

Syytä reaktion alkamiseen vuotta myöhemmin ei löytynyt.

Tukes korostaa johdon ja henkilöstön vastuullisuutta ja onjeidenmukaista toimintaa tällaisissa tilanteissa. Erityistä huomiota pitää kiinnittää muutoksiin ja poikkeamiin.

Tukes tulee jatkossa käymään läpi räjähdevalmistajien ja räjähdystyökohteiden toimintatapoja.