1. yle.fi
  2. Yle Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Koko kylä voi pyöriä itse tuotetulla energialla

Pohjanmaan maakunnissa etsitään kylille mahdollisuuksia omaan energiantuotantoon. Energiakylä- hankkeessa tavoitteeksi on asetettu energiaomavaraisuus ja se on jopa mahdollinen saavuttaa. Kylien energiantuotannossa keskeisellä sijalla ovat biomassa ja tuulienergia. Jepualla on rakennettu yksi Suomen suurimpia biokaasulaitoksia energiantuotantoon.

Kuva: Mirva Korpela / Yle

Jepuan biokaasulaitos on yksi suurimmista satsauksista paikallisen bioenergian tuottamiseksi. Kolmessa reaktorissa muhii lähisikaloiden lanta, perunatehtaan, ja teurastamon jäte, heinäpaaleja sekä muuta biomassaa. Reaktorit  kehittävät siitä 4 miljoonaa kuutiota biokaasua. Se toimitetaan naapurissa olevalle Mirkan hiomapaperitehtaalle ja Pietarsaareen Snellmanin lihanjalostamolle. Mirkalla biokaasu korvaa 10- 15% öljyn ja nestekaasun käyttöä. Biokaasu tuo paikkakunnalle tuloja, jotka aiemmin virtasivat muualle, kertoo Jepuan Biokaasun toimitusjohtaja Kurt Stenvall.

– Kyllä tästä syntyy paljon kassavirtaa tänne kylälle päin. Energian myynnistä ja myös raaka-aineen käsittelystä.

Uusiutuva energia kylien mahdollisuus

Pohjanmaan maakunnissa selvitetään 14 kyläkunnan mahdollisuudet tuottaa  energiaa Jepuan malliin. Lähes kaikissa mukaan lähteneissä kylissä on mahdollista tuottaa uusiutuvaa  energiaa yhtä paljon kuin energiaa kulutetaan. Mahdollisuuksia on monia, mutta merkittävimmät ovat tuulienergia ja biomassa. Omalla tuotannolla pyritään korvaamaan muualta ostettavaa energiaa ja pienennetään kylien hiilijalanjälkeä, sanoo hanketta vetävä Ari Haapanen Vaasan yliopistosta.

– Sillä saavutetaan se, että pienempi osuus euroista karkaa alueen ulkopuolelle energialaskujen muodossa. Oikeastaan näistä 14 kylästä, jotka tässä projektissa ovat mukana, ainoastaan yhden energiatase on negatiivinen.

Jepualla 10 miljoonan euron investoinnilla bioenergiaa tuotetaan  kahdenkymmenen kolmen gigawattitunnin energiamäärä vuodessa. Sillä lämmittäisi tuhat omakotitaloa. Ensi keväänä polttoainetta saadaan tankkattavaksi myös kaasua käyttäviin autoihin. Kaasun jakelupiste avataan kantatie 19 varrelle kaasulaitoksen läheisyyteen.