Parikkalan johtajasopimuksen käsittelyssä rikottiin lakia

Parikkalan kunnanjohtajan Hans Olanderin johtajasopimusta muutettiin lokakuussa. Olander piti kokouksessa pöytäkirjaa, vaikka ei olisi lain mukaan voinut olla asian käsittelyssä edes paikalla.

Kotimaa
Lakikirja
Suomalaisista 46 prosenttia kokee oikeusongelmien aiheuttavan stressiä, sairautta sekä parisuhde- työ- ja päihdeongelmia. Yle

Parikkalan kunnanhallituksen päätös kunnanjohtaja Hans Olanderin johtajasopimuksen täsmentämisestä on lainvastainen. Päätöstä tehtäessä on rikottu hallintolain esteellisyysäännöksiä.

Tavallisesti pöytäkirjaa pitänyt hallintojohtaja Marjatta Laukkanen poistui kokouksesta käsittelyn ajaksi. Sen sijaan kunnanjohtaja Hans Olander jäi kokoukseen ja toimi asiassa pöytäkirjanpitäjänä. Laukkasen mukaan hän poistui kokouksesta, koska tilanteessa käsiteltiin hänen esimiehensä asiaa.

Tampereen yliopiston julkisoikeuden professorin Raija Huhtasen mukaan esteellisyyssäännökset ovat yksiselitteiset.

- Aika selvästi kuulostaa siltä, että tapauksessa on rikottu hallintolain esteellisyyssäännöksiä, sanoo julkisoikeuden professori Raija Huhtanen Tampereen yliopistosta.

Valitusaika kului umpeen

Hallintolain esteellisyyssäädökset koskevat kunnan viranhaltijoita ja työntekijöitä eli myös kunnanjohtajaa.

- Jos kysymys on ollut häntä itseään koskevasta johtajasopimuksesta, hän on ollut siinä suoraan asianosaisena ja siitä aiheutuu hänelle erityistä etua. Näiden tietojen perusteella vaikuttaa aika selvältä, että hän on esteellinen ja ei olisi saanut olla sitä asiaa käsiteltäessä edes läsnä, puhumattakaan pöytäkirjanpitämisestä, Huhtanen sanoo.

- Näillä tiedoilla tätä päätöstä rasittaa menettelyvirhe.

Aika selvästi kuulostaa siltä, että tapauksessa on rikottu hallintolain esteellisyyssäännöksiä.

Kunnanhallituksen päätöksestä voisi kuka tahansa kuntalainen tehdä kunnallisvalituksen. 30 päivän valitusaika on kuitenkin tässä tapauksessa kulunut umpeen, koska päätös on asetettu nähtäville 2. lokakuuta.

- Tietenkin Parikkalan kunnanhallitus voi myös itse havaita virheen ja ottaa sen asian uudelleen käsiteltäväksi. Hallintolaissa säädetään asiavirheen korjaamisesta menettelyvirheen perusteella. Nekin edellytykset nyt täyttyisivät, Huhtanen jatkaa.

7.11. klo 15.22. artikkelia on korjattu. Kuntalainen ei voi tehdä enää kunnallisvalitusta, koska 30 päivän valitusaika on päättynyt ja päätös on saanut lainvoiman.