Journalistiyhdistys puolustaa ylioppilaslehteä: "Lakkautuksella olisi kauaskantoisia vaikutuksia"

Pohjois-Karjalan Journalistiyhdistys ry (PKJY) haluaa ylioppilaslehti Uljaan säilyvän paperi- ja verkkolehtenä. Lehti on yhdistyksen mukaan tärkeä muun muassa tulevien toimittajien kannalta ja kampusten yhteenkuuluvuuden vuoksi.

Kuva: YLE / Heikki Haapalainen

Ylioppilaslehti Uljaan lakkauttamisella olisi Pohjois-Karjalan Journalistiyhdistyksen mukaan kauaskantoisia haitallisia vaikutuksia sekä pohjoiskarjalaisen journalismin että maakunnan opiskelijoiden kannalta.

- Ylioppilaslehti on väylä toimittajan uralle, ja sen merkitys on suuri etenkin alueilla, joilla ei kouluteta journalisteja. Varsinaista journalistikoulutusta ei ole tarjolla millään Itä-Suomen yliopiston kampuksella ja koko Itä-Suomessa. Lisäksi Uljas yhdistää ja lisää erillään olevien kampusten yhteenkuuluvuutta Itä-Suomen Ylioppilaskunnan sisällä, yhdistys toteaa kannanotossaan.

PKJY pitää Uljaan säilymistä tärkeänä myös siksi, että ylioppilaslehti tuo journalismiin moniäänisyyttä.

- Lehti paitsi tuo esille valtamediassa piiloon jääviä, opiskelijoita ja laajempaakin yleisöä kiinnostavia aiheita, edustaa se monesti kriittisempää journalismia kuin valtamedia. PKJY kokee, että Uljaan poistuminen Itä-Suomen mediakentältä jättäisikin jälkeensä tuntuvan aukon. Lisäksi se heikentäisi opiskelijoiden äänen kuuluvuutta. Maakunnan sekä yliopiston kampusten tasa-arvoisuuden näkökulmasta on tärkeää, että jatkossakin Uljaalla on toimittaja myös Joensuussa, yhdistyksestä kerrotaan.

PKJY ei kannata myöskään Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan (ISYY) hallituksen esittämää vaihtoehtoa Uljaan siirtämisestä pelkästään internetiin. Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on esittänyt, että ylioppilaslehti Uljas lakkautetaan. Lakkauttaminen toisi säästöjä noin 25000 euroa.