Taloudessa synkät ajat jatkuvat: konkurssien ja saneerausten määrä kasvoi

Konkurssin partaalle ajautuneita yrityksiä oli lähes jokaisella toimialla. Yrityssaneerausten määrä kasvoi esimerkiksi kaivostoiminnassa, kaupan alalla ja majoitustoiminnassa, Tilastokeskus kertoi perjantaina.

talous

Yrityssaneerausten ja vireille pantujen konkurssien määrä kasvoi alkuvuonna, kertoo Tilastokeskus. Konkursseja pantiin tammi-syyskuussa vireille noin 2 400, mikä oli kuusi prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin vastaavaan aikaan.

Konkurssin partaalle ajautuneita yrityksiä oli lähes jokaisella toimialla. Ainoastaan rakennusalalla vireille pantujen konkurssien määrä väheni.

Konkurssien vireilletulo ei läheskään aina merkitse sitä, että yritys myös joutuu konkurssiin.

Vireille tulleiden yrityssaneerausten määrä puolestaan kasvoi tammi-syyskuussa 13 prosenttia vuotta aiemmasta. Saneeraukseen hakeutuneita yrityksiä oli tammi-syyskuussa lähes 440. Yrityssaneerausten määrä kasvoi esimerkiksi kaivostoiminnassa, kaupan alalla ja majoitustoiminnassa.

Yrityssaneeraus on vaihtoehto konkurssille. Yrityssaneerauksessa pyritään turvaamaan elinkelpoisen yrityksen jatko.

Vireille pantujen yrityssaneerausten määrä lisääntyi selvästi taantumavuonna 2009. Sen jälkeen määrä on pysytellyt korkealla, eikä ole palautunut taantumaa edeltäneelle tasolle.

Tilastokeskus kertoi lisäksi perjantaina, että myös yksityishenkilöiden velkajärjestelyjhakemusten määrä kasvoi tammi-syyskuussa hieman. Velkajärjestelyhakemukset kasvoivat vajaat kolme prosenttia vuotta aiemmasta.

Velkajärjestely voidaan myöntää käräjäoikeudessa. Tammi-syyskuussa käräjäoikeuksiin jätettiin noin 2 800 velkajärjestelyhakemusta.