Bruce Springsteenin ja Madonnan ylipitkät konsertit veivät tapahtumajärjestäjän käräjille

Käräjöinnissä kyse on siitä, että artistit ovat omaehtoisesti pidentäneet soittoaikaa jopa lähes tunnilla. Live Nation Finlandin toimitusjohtajan Nina Castrénin mukaan suurissa tapahtumissa on useita liikkuvia ja muuttuvia tekijöitä, joita ilman suuria yleisötapahtumia ei voi järjestää.

Bruce Springsteen Helsingissä 2012. Kuva: Yle

Tapahtumajärjestäjä Live Nation Finlandin toimitusjohtaja Nina Castrén pitää viranomaismääräyksiä ja niiden noudattamista erittäin tärkeänä, varsinkin suurissa konserteissa, kuten Helsingin Olympiastadionilla järjestettävissä tapahtumissa.

– Tämän kokoluokan tapahtumia ei pystyttäisi edes järjestämään, elleivät kaikki viranomaiset, kaupunki ja tapahtumajärjestäjä toimisi yhteistyössä.

Helsingin ympäristökeskus teki poliisille tutkintapyynnön Live Nationin konserteista, joissa konsertit venyivät ylipitkiksi. Yhtiö järjestää vuosittain satoja tapahtumia. Nyt oikeuden käsittelyssä ovat Bruce Springsteenin ja Madonnan konsertit vuodelta 2012.

Lisäksi haastehakemuksessa mainittiin Rihannan konsertti vuodelta 2011 ja Metallican esiintyminen Sonispheressä vuonna 2012. Kaikki tapahtumat järjestettiin Helsingissä.

Ympäristösuojelulain rikkominen

Castrénin mukaan käräjöinnissä selvitetään, onko kyseessä ympäristörikos.

– Olemme tehneet ympäristöilmoituksen, jonka perusteella ympäristöviranomainen on määrännyt tapahtumalle konserttiajat.

Castrénin mukaan ympäristörikoksen kriteerien täyttyminen edellyttäisi sitä, että konserttien määräaikojen ylittymiset lähes tunnilla olisivat johtuneet törkeästä huolimattomuudesta tai tahallisuudesta.

– Näin ei ole tapahtunut. Ympäristöviranomaisen määräystä rikottiin silloin, kun konsertti ei päättynyt viranomaisen määräämään aikaan mennessä. Ja tästä olemme pahoillamme. Teimme kaikkemme pysyäksemme siinä määräyksessä, mutta artistien omien päätösten takia emme voineet tehdä mitään. Toki olisimme voineet hätätilanteiden varalle laadittuun pelastussuunnitelmaan vedoten keskeyttää konsertin silloin, kun artistit lähtivät sooloilemaan ja venyttivät konserttejaan liian pitkiksi.

Tähän eivät kuitenkaan Live Nationin turvallisuuspäällikkö, poliisi tai pelastusviranomainen antaneet lupaa eikä edes suositusta.

– Se olisi vaarantanut yleisön turvallisuuden. Yleisö ymmärtää sen, että tapahtumat keskeytetään esimerkiksi tulipalon tai vaaratilanteen takia ja poistuminen pystytään tekemään rauhallisesti.

Ongelmia ja jopa mellakoita voi Castrénin mukaan syntyä, kun tapahtuma keskeytetään ilman näkyvää syytä.

– Tästä syystä poliisi ei suositellut meille tapahtuman keskeytystä. Teimme juuri niin kuin poliisi käski.

Helsingin ympäristökeskuksen väliaikaisen johtavan ympäristötarkastajan Hannu Arovaaran mukaan näin varmasti olikin.

– Kun konserttitilanne on päällä, niin sitä ei varmasti voi mennä tuosta vaan keskeyttämään. Mutta nyt kyse on siitä, että nämä asiat pitää hoitaa etukäteen, jotta esimerkiksi artistit tietävät ja noudattavat rajoja.

Arovaaran mukaan ympäristökeskus pyysi poliisia tutkimaan, onko Live Nation Finland Oy:n toiminnassa syyllistytty ympäristönsuojelulain rikkomiseen.

Live Nation Finland Oy oli neljä kertaa vuosien 2011 ja 2012 aikana toiminut vastoin ympäristönsuojelulain (60 §) mukaista päätöstä koskien konsertin päättymisaikaa, minkä vuoksi ympäristökeskus katsoi, että kynnys tehdä tutkintapyyntö ylittyi.

Tuomioistuin ottaa sitten kantaa siihen, onko laiminlyönnissä syyllistytty rikokseen.

Arovaara toteaa, että konserteista tulee yleensä aina valituksia.

– Mutta jos meidän päätöksiämme määräajoista on noudatettu, niin silloin ei tutkintapyyntöä tehdä.

Yksityishenkilöt syytteessä

Castrénin mukaan toinen tärkeä näkökulma on se, että Live Nation Finland ei ammatinharjoittajana ole missään syytteessä, vaikka ympäristöviranomaisen konserttiaikoja koskeva määräys on nimenomaan annettu yritykselle, eli tapahtumajärjestäjälle.

Castrén toteaa, että kyseessä on Euroopan tasolla ainutlaatuinen ennakkotapaus, jossa tapahtumajärjestäjän henkilökunta joutuu rikosvastuuseen ympäristörikoksessa tällaisessa asiassa.

– Nyt on katsottu, että meidän henkilökuntamme ei henkilökohtaisesti ole hoitanut työtehtäviään. Kyseiset henkilöt ovat kuitenkin olleet tapahtumapaikoilla ja vaikka henkilöllä on nimenkirjoitusoikeus yhtiön asioissa, niin tässä kohtaa hän on syytteessä henkilökohtaisesti, ei yhtiön nimenkirjoittajana.

Arovaara haluaa oikaista julkisuudessa liikkuvia vääriä tietoja. Arovaaran mukaan ympäristökeskus ei ole missään vaiheessa tehnyt ilmoitusta yksityishenkilöistä vaan nimenomaan yrityksestä.

– Me teimme ilmoituksen Live Nation Finland Oy:stä poliisille, joka päätti aloittaa esitutkinnan. Sen jälkeen materiaali meni syyttäjälle ja jossain vaiheessa on käynyt niin, että asia on yksilöity tiettyihin henkilöihin. Tämä ei suinkaan ole ollut meidän tarkoituksemme, Arovaara toteaa.

Live Nation Finland ja Helsingin ympäristökeskus kertovat molemmat, että yhteistyö on aina sujunut, mutta nyt sitä tehdään entistä tiiviimmin ja hyvässä hengessä.

Torstaina oikeudessa esiteltiin loppulausunnot. Uutta istuntoa ei määrätty.

– Tuomari halusi miettiä asiaa ja antaa päätöksen kahden viikon kuluttua.

Käräjöinnistä uutisoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat.