Malminetsinnän luparuuhka hieman helpottanut

Tukes on saanut puolitettua malminetsintään liittyvien lupien määrän reilussa vuodessa. Turvallisuus- ja kemikaalivirastossa on kuitenkin edelleen ratkaisematta lähes 250 vanhan kaivoslain mukaista valtaus- ja kaivospiirihakemusta.

kaivosteollisuus
Malminetintää varten tehdyt varaukset.
Kaivosyhtiöiden aluevaraukset Keski-Lapin alueella.Tukes/kaivosrekisteri. Karttapohja Maanmittaushallitus.

Uuden lain aikana eli1.7.2011 jälkeen jätettyjä malminetsintälupahakemuksia on vireillä 279 ja kaivoslupahakemuksia 9.

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston kaivosyli-insinöörin Terho Liikamaan mukaan luparuuhkaa on helpottanut se, että uusia malminetsintään liittyviä hakemuksien tulee vireille alle puolet edellisten vuosien määrästä.

Tukes on kuluvan vuoden aikana tehnyt 315 kaivosasioihin littyvää päätöstä, joista 100 koski vanhan kaivoslain aikana vireille pantuja lupahakemuksia.

Heinäkuussa vuonna 2012 vanhan kaivoslain mukaisia valtaus- ja kaivospiirihakemuksia oli odottamassa käsittelyä yhteensä 500.