Liito-oravan suojelussa ei tappelu auta

Liito-oravien suojelua on tuoreen tutkimuksen mukaan mahdollista parantaa paikallisen yhteistyön avulla. Liito-oravien asuttamien alueiden tiukka suojelu on aiheuttanut kiistoja erityisesti Tampereen kaltaisilla kasvavilla kaupunkiseuduilla.

Kotimaa
Liito-orava
Liito-orava on uhanalainen eläin.Petri Vironen / Yle

Liito-oravien asuttamien pienten alueiden tiukka suojelu on aiheuttanut ja aiheuttaa edelleen ongelmia erityisesti kasvavien kaupunkiseutujen, kuten Tampereen maankäytön suunnittelussa.

Tampereen yliopistossa tarkastetaan perjantaina 15. marraskuuta väitös, jonka mukaan sekä liito-oravien suojelu että maankäytön suunnittelu hyötyvät, jos yhteistyötä lisätään.

Ympäristöpolitiikan alaan kuuluvan väitöskirjan on tehnyt hallintotieteiden maisterin Nina V. Nygren.

Ratkaisuja löytyy esimerkiksi metsänhoitomenetelmistä ja uudenlaisista kaavaratkaisuista.

- Luonnonsuojelussa voidaan uusia luonnonsuojelun tapoja ja niitä voidaan kehittää seudullisen yhteistyön kautta. Aina ei tarvitse tehdä vaikkapa uutta luonnonsuojelulakia, arvioi Nygren.

Paikallisella yhteistyöllä on mahdollista päästä eteenpäin ja löytää uusia keinoja. Niitä tarvitaan sekä luonnonsuojelun että maankäytön suunnittelun näkökulmasta.

- Direktiivitaustasta ja suojeluohjeista huolimatta on kuitenkin varaa kehitellä uuttakin. Lähdetään kuitenkin liikkeelle siitä, että Eu-direktiivin päämäärä on suojella liito-oravaa, Nygren muistuttaa.