Kuokkalan Kehäväylä aukeaa tänään

Kehäväylällä pääsee tänään ajamaan kello 10.00 alkaen. Väylän uusi osuus on pituudeltaan 2,7 kilometriä, ja se ulottuu Keljosta, Ristonmaan eritasoliittymästä Hämeenpohjantielle Kuokkalaan.

Hakut ja kuokat (Puutarhatyökalut)
Osa Jyväskylän Kuokkalaan valmistuvaa kehätietä, Tikanväylää.
Jarkko Riikonen / Yle

Yksi Jyväskylän suurimmista tiehankkeista valmistuu tänään, kun Kuokkalan kehäväylä avautuu liikenteelle klo 10.00.

Kehäväylälle rakennettiin neljä kiertoliittymää, ja kehäväylää parannettiin myös Äijälässä Viherlandian kohdalta. Väylän tekemisen yhteydessä rakennettiin myös uusia kevyenliikenteen väyliä noin 3,5 kilometriä, ja lisäksi tehtiin noin kilometri uusia ulkoilureittejä.

Uuden väylän nimi on Tikanväylä, Keuruuntien ja Pohjanlahdentien välisellä osuudella.

Uuden väylän tilaajina olivat Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja Jyväskylän kaupunki. Pääurakoitsijana oli Destia Oy. Väylän toteutukseen osallistui kaikkiaan yli kymmenen maarakennus- ja yhdyskuntatekniikan yritystä. Uusi Kuokkalan kehäväylä maksoi noin 10 miljoonaa euroa.

Kehäväylällä arvioidaan avaamisen jälkeen kulkevan keskimäärin noin 7000–8000 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Avauduttuaan kehäväylä parantaa Sippulanniemen ja Nenäinniemen asukkaiden kulkumahdollisuuksia Keljoon ja kaupungin muihin eteläisiin osiin. Väylän valmistumisen myötä Pohjantien ja Toritien läpikulkeva autoliikenne rauhoittuu, ja alueen katuverkolla ajoneuvoliikenteen odotetaan vähenevän.