Järjestöt: Naisparien lasten asema huomioitava isyyslaissa

Järjestöt toivovat uudesta isyyslaista vanhemmuuslakia, jossa turvataan kaikenlaisten perheiden asema.

Kotimaa

Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksia ajavat järjestöt Sateenkaariperheet, Seta ja Trasek vaativat, että uuteen isyyslakiin kirjataan myös sateenkaariperheiden asemaa koskevat uudistukset. Oikeusministeriön asettama työryhmä pohtii muistiossaan naisparien ja sukupuoltaan korjaavien henkilöiden asemaa vanhempina.

Isyyslain mukaan eri sukupuolta olevalle parille syntyvän lapsen isyys vahvistetaan aviomiehelle oletuksen perusteella automaattisesti. Työryhmä esittää, että jatkossa avomiehen isyys voitaisiin tunnustaa jo ennen lapsen syntymää neuvolassa.

Järjestöjen mielestä lapset asetetaan keskenään eriarvoiseen asemaan, jos eri sukupuolta oleville avopareille ehdotettua menettelyä ei sovelleta myös naispareihin.

Työryhmä pitää mahdollisena, että lakiin kirjattaisiin mahdollisuus vahvistaa äidin kumppani lapsen toiseksi vanhemmaksi silloin, kun naispari on hankkinut yhdessä lapsen hedelmöityshoidolla ja on käyttänyt siittiöitä, joiden luovuttajaa ei voida vahvistaa lapsen isäksi.

Tällä hetkellä lapsen äidin naispuolinen puoliso voi tulla lain silmissä vanhemmaksi vain perheen sisäisen adoption kautta. Adoptointi on sallittua vain parisuhteensa rekisteröineille pareille.

Transsukupuoliset rekistereihin vanhempina?

Ihmisoikeusjärjestöt ovat tyytyväisiä siitä, että työryhmän esityksessä on pohdittu transsukupuolisen vanhemman vanhemmuuden määrittymistä. Kiitosta saa myös lakiesityksen perusteluihin lisättyselvennys, jonka mukaan transnainen voidaan vahvistaa hänen siittiöistään syntyneen lapsen isäksi.

Trasekin puheenjohtaja Antti Karanki pitää kuitenkin ongelmallisena sitä, että työryhmän ehdotuksessa transsukupuolisten henkilöiden vanhemmuutta ei vahvistettaisi oikean sukupuolen mukaisesti, vaan transnainen lapsen isäksi ja transmies lapsen äidiksi.

Karanki toivoo, että väestötietojärjestelmässä ja muissa rekistereissä harkittaisiin vanhempi-termin käyttöä tai vanhemman rekisteröimistä isäksi tai äidiksi juridisen sukupuolensa mukaan.

Isyyslain uudistamista valmistellut työryhmä ei pohdi muistiossaan miesparien asemaa vanhempina, koska sijaissynnytykseen liittyvät kysymykset rajattiin toimeksiannon ulkopuolelle.