Hyppää sisältöön

Ministeriö havahtunut tuulivoiman terveysriskeihin

Sosiaali- ja terveysministeriön mielestä tarvitaan kahden kilometrin suojaetäisyys tuulivoimaloista asutukseen. Tuulivoimamelun on lisäksi pysyttävä sisämeluasetuksen ohjearvojen alapuolella. Tuulivoimateollisuus pelkää tuulivoimaloiden rakentamisen vaarantuvan.

Ääntä voidaan kuvata akustisella kameralla, mutta laitteita on vielä vähän. Kuva: Kuva: MIP Electronics Oy/ Norsonic

Sosiaali- ja terveysministeriön kannanotot tuulivoimaloiden suojaetäisyyksistä huolestuttavat tuulivoimateollisuutta. Tuulivoimaloiden kasvavan koon ja niiden aiheuttamien mahdollisten terveysongelmien takia sosiaali- ja terveysministeriö on tiukentanut maakuntakaavoista antamiaan lausuntoja.  Ministeriön mielestä tuulivoimaloita ei pitäisi rakentaa alle kahden kilometrin päähän asutuksesta.

Raja on määritetty Ison Britannian säännöstön mukaan, siellä rajana on kymmenen kertaa voimalan napakorkeus.

- Enimmillään tämä voi nosta 200 metriin, joten kahden kilometrin ajatus on varmuusraja, sanoo ylitarkastaja Vesa Pekkola Sosliaali ja terveysministeriöstä.

- Se edistäisi tuulivoimarakentamista, koska lähiasukkaat vosivat ottaa tuulivoiman paremmin takapihalleen, kun pelinsäännöt ovat kunnossa. Ihmiset voisivat luottaa siihen, ettei haittoja synny.

Pekkolan mukan tuulivoimalinjauksen tiukentaminen tässä vaiheessa johtuu rakennettujen voimaloiden koon kasvusta ja esille tulleista ongelmista.

"Rakentaminen pysähtyy"

- Jos tälaisesta raja-arvosta päätettäisiin, että jokaisesta torpasta Suomeassa ja jokaisesta mökistä olisi kahden kilometrin suojaetäisyys, se pysäyttäisi tuulivoimarakentamisen saman tien, sanoo alan teollisuutta edustavan Suomen tuulivoimayhdistyksen puheenjohtaja Jari Suominen.

Tavoitteena on rakentaa Suomeen 800 - 1000 tuulivoimalaa vuoteen 2020 mennessä. Voimaloita on valmiina noin 170 ja rakentamisvauhti kiihtyy. Ensi vuoden aikana valmistunee 60 uutta laitosta. Valtioneuvosto on halunnut kiirehtiä voimalarakentamista maksamalla korotettua syöttötariffia, eli takuuhintaa vuoden 2015 loppuun saakka. Byrokratian rattaita on yritetty oikoa myös työ- ja elinkeinoministeriön toimesta luvitusprosessin helpottamiseksi.

Tuulivoimaloiden kaavoituksesta ja sijoituksista on päätetty kuntatasolla. Luvanhakija on itse teettänyt meluselvitykset, joiden perusteella tuulivoimaloita nousisi jopa alle puolen kilometrin päähän asutuksesta. Ulkomelusta annettu valtioneuvoston päätös on peräisin vuodelta 1992 ja ympäristöministeriö on ohjeistanut rakentamista suunnitteluohjeellan vuonna 2012. Monenkirjavan meluarvioinnin tason parantamiseksi ministeriö ja teollisuus sorvaavat ohjetta melumallinnusten tekemiseksi.

Sosiaali- ja terveysministeriön vastuualueelle tullaan asunnon sisäpuolella. Valmisteilla on asumisterveysohjeen muuttaminen asetukseksi.

- Siellä on ohjearvo mm. yöaikaiselle musiikkimelulle, joka häiritsee nukahtamista. Tätä on tarkoitus laajentaa koskemaan myös muuta vastaavantyyppistä melua. Tuulivoima voi aiheuttaa tällaista haittaa ja siinä mielessä se koskisi myös tuulivoimaa, sanoo ylitarkastaja Vesa Pekkola.

Tuulivoimayhdistyksen puheenjohtaja Jari Suominen on yllättynyt siitä, että uusia pelin sääntöjä on tulossa. Teollisuus yrittää vaikuttaa tilanteeseen.

- Jonkun täytyy poliittisesti päättää, että pitääkö suomalaisten kestää jotakin ääntä tai ei. Se on nyt mitä poliitikkojen pitää tehdä.

"Yli puolet liian lähellä"

Tuulivoimarakentamista yritetään ohjata myös maakuntatason kaavoituksella. Työ on osin vielä kesken ja monin paikoin kunnat ovat jo järjestäneet rakennuspaikkoja tuulivoimaloille.

Tuulivoiman rakentamista seuraavan Tuulivoima-kansalaisyhdistyksen puheenjohtaja Kalevi Nikula kannattaa kahden kilometrin suojaetäisyyttä.

- Esimerkiksi Pohjanmaalla, Raahessa tai Vaasassa tämä kahden kilometrin etäisyys ei välttämättä edes näytä riittävän.

- Jos katsoo noita maakuntakaavoja, niin vähintään yli puolet suunnitelluista voimaloista on alle kahden kilometrin päässä asutuksesta. Lähimmät ovat alle 400 metrin päässä asutuksesta.

Mikäli tuulivoimalan todetaan aiheuttavan terveysongelmia, voidaan sen toimintaa säädellä tai lopettaa haitan poistamiseksi.

Lisää asiasta Ajankohtaisessa kakkosessa TV2.ssa tiistaina klo 21.00