Tiedot rakkaista ja rauhoitetuista luonnonkohteista hujan hajan

Luonnonmuistomerkeistä ei edelleenkään ole keskitettyä rekisteriä. Ympäristöministeriössä on tosin harkittu mahdollisuutta liittää tiedot rauhoitetuista luonnonmuistomerkeistä tekeillä olevaan suojelualueiden tietojärjestelmään. Päätöksiä asiasta ei ole vieläkään tehty, vaikka tarve rekisterille on ollut tiedossa jo vuosia.

luonto
Luonnonmuistomerkki-kyltti
Ville Välimäki / Yle

Ympäristöministeriössä on jo vuosia valmisteltu suojelualueet kokoavaa tietohanketta eli SALTI-järjestelmää. Ympäristöministeriön luontoympäristöosaston ylitarkastaja Matti Osara kertoo, että tietojen tallentaminen järjestelmään voisi alkaa ensi vuoden alusta. Käyttöönotto toteutunee vaiheittain, arvioi Osara.

– Järjestelmän yhteyteen on pohdittu liitettäväksi myös luonnonmuistomerkkirekisteriä, mutta se vaatisi vielä resursseja. Ilman muuta se siihen kuuluisi ja isosta summasta ei ole kyse, Osara kertoo.

Luonnonmuistomerkkirekisteriin tallennettaisiin Osaran mukaan kohteen sijaintitieto, lyhyt kuvaus rauhoitetusta kohteesta sekä rauhoituspäätöksen tiedot. Osara kertoo, että usealtakin taholta esitetty "valistunut arvaus" luonnonmuistomerkkien tämänhetkisestä määrästä on noin 4 000-5 000.

Kuntien pitäisi ilmoittaa luonnonsuojelulailla suojellut muistomerkit omille ELY-keskuksilleen, mutta näin ei läheskään aina tapahdu. Tietoja ei järjestelmällisesti kerätä koko Suomesta tällä hetkellä lainkaan. Järjestelmällinen tiedonkeruu loppui vuonna 1991, kun vastuu luonnonmuistomerkeistä siirtyi kunnille lääninhallituksilta.