Professori: Miksi tuulivoimaa vastustetaan niin paljon?

Tuulivoimateknologian professori kummastelee, miksi ihmiset valittavat esimerkiksi tuulivoiman tuottamasta äänestä niin paljon, mutta tehtaat saavat samaan aikaan tuottaa melua. Professori kummeksuu myös lentävän tuulen ja jään varalta asetettuja rajoituksia, sillä esimerkiksi rekoille samoja vaatimuksia ei ole asetettu.

Kotimaa
Tuulimylly aurinkoista taivasta vasten
Laura Valta / Yle

Sosiaali- ja terveysministeriön lausunnon mukaan tuulivoimaloille voitaisiin asettaa jopa kahden kilometrin suojaetäisyyksiä mahdollisten meluhaittojen vuoksi. Käytännössä tämä voisi tarkoittaa sitä, että tuuliturbiinin ympärille pitäisi löytää alue, jossa asuinrakennukset ovat vähintään neljän kilometrin päässä toisistaan.

- Aika kova vaatimus, mielestäni aivan ylimitoitettu, Lappeenrannan teknillisen yliopiston tuulivoimateknologian professori Olli Pyrhönen kommentoi.

Hänen mukaansa kaavailtu suojaetäisyys pysäyttäisi tai vaikeuttaisi merkittävästi Suomen tuulivoimahankkeita.

Raja on määritetty Skotlannin melu- ja välkevaikutuksia koskevien suositusten mukaan. Muualla Britanniassa suositusetäisyydet ovat huomattavasti lyhyempiä.

Professori huomauttaa, että tuulivoimapuistojen rakentaminen vaatii toimivan infran eli alueelle johtavat tiet sekä toimivan sähköverkon. Näin ollen tuulivoimapuistoja ei voi rakentaa mihin tahansa.

Ministeriö saa kansalaisilta palautetta tuulivoimasta

Pyrhönen kummastelee sitä, miksi Suomessa vastustetaan tuulivoimaa niin paljon.

- Kivihiili ja ydinvoima ovat terveydelle paljon haitallisempia, hän toteaa.

Pyrhönen ihmettelee myös, miksi tehtailta ei vaadita vastaavia suojaetäisyyksiä meluhaittojen osalta.

Sosiaali- ja terveysministeriön asumisterveysosaston johtaja Jari Keinäsen mukaan vastaavat vaatimukset koskevat myös teollisuuslaitoksia. Kansalaisilta tullut palaute melusta on kuitenkin koskenut yleensä tuulivoimaa ja sen vuoksi myös ministeriön huomio on nyt kiinnittynyt tuulivoimaloiden tuottamaan ääneen.

Keinäsen mukaan meluhaittoja todennetaan mittareiden avulla asuntojen sisältä vasta tuulivoimalan valmistuttua. Keinänen kertoo, että ulkomailla vastaavien ongelmien vuoksi tuulivoimaloiden toiminta-aikoja on jouduttu rajoittamaan tai turbiineja on jouduttu pysäyttämään pysyvästi.

Monet tahot rajoittavat tuulivoiman rakentamista

Tuulivoimahankkeita jarruttavat Suomessa lisäksi Puolustusvoimien tutkat sekä liikenteen turvallisuusvirasto Trafin vaatimukset teiden etäisyyksistä lentävän lumen ja jään vuoksi.

Professori ihmettelee teille mahdollisesti lentävän lumen ja jään osalta asetettuja rajoituksia.

- Rekoistahan lentää teille lunta ja jäätä vastaavasti, Pyrhönen sanoo.

Myös kantaverkkoyhtiö Fingrid asettaa tuulivoimayhtiöille rajoitteita siihen, kuinka lähelle voimalinjoja tuuliturbiinit voidaan pystyttää.

Suomessa on vireillä runsaasti tuulivoimahankkeita.

Professori Pyrhösen mukaan tuulivoimahankkeiden kaatuminen veisi kunnilta runsaasti tuloja, joita tuulivoimalaitoksista syntyy muun muassa kiinteistöverjojen ja maankäyttövuokran muodossa.

- Tuulivoimalaitokset luovat myös työpaikkoja sekä rakennusvaiheessa että myöhemmin huoltotöiden kautta, hän muistuttaa.

Professori Olli Pyrhönen on yhtenä omistajana Tuulisaimaa Oy:ssä. Lisäksi hän on yhtiön hallituksen jäsen.