Yhdeksäsluokkalaisten oppimistaidot heikentyneet

Helsingin yliopiston tekemän arviointitutkimuksen mukaan yhdeksäsluokkalaisten oppimistaidot ovat heikentyneet vuodesta 2001 vuoteen 2012.

Kotimaa

Peruskoulun yhdeksäsluokkalaisten oppimistaidot ovat heikentyneet 2000-luvulla. Samalla negatiivinen suhtautuminen koulunkäyntiin on lisääntynyt. Tiedot käyvät ilmi Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskuksen tänään julkaistusta arviointitutkimuksesta.

Tutkimuksessa verrattiin oppimistaitoja ja koulunkäyntiä koskevia asenteita vuosina 2001 ja 2012. Tulokset laskivat kaikilla arvioiduilla osaamisalueilla, joita olivat päättelytaito, matemaattinen ajattelu ja luetun ymmärtäminen. Tyttöjen kohdalla lasku oli hieman voimakkaampaa kuin poikien, mutta tästä huolimatta tytöt suoriutuivat poikia paremmin jokaisella osaamisalueella.

Tutkimuksessa kävi ilmi, että eri alueiden tai koulujen väliset erot osaamisessa olivat vähäisiä. Sen sijaan yksilöiden ja luokkien väliset erot ovat kasvaneet.

Arviointitutkimukseen osallistui noin 7 800 yhdeksäsluokkalaista 65 kunnan 82 koulussa keväällä 2012. Edellisen kerran vastaava arviointi oli toteutettu samoissa kouluissa keväällä 2001.