Puhdas tuulivoima vai veren tahrima kotkasilppuri?

Isot tuulivoimapuistot voivat uhata Suomen suuria petolintuja. Metsähallituksen luontopalveluiden ylitarkastajan Tuomo Ollilan mukaan liian lähelle kotkareviiriä rakennettu tuulivoimapuisto voi pahimmillaan olla erittäin suuri uhka maakotkille ja merikotkille. Suomessa ei vielä ole havaittu ongelmia, mutta esimerkiksi Norjassa on löydetty useita tuulivoimaloiden tappamia merikotkia.

Kotimaa
Tuulimyllyja maakotka
Kuvamanipulaatio. Raimo Torikka/Yle

Suomeen kaavaillaan tuhansia tuulivoimaloita. VTT:n mukaan vuoden 2012 lopussa Suomessa oli julkaistu tuulivoimahankkeita noin 8911 megawatin edestä. Suurin osa niistä on suunniteltu merialueille, mutta merkittäviä tuulivoimahankkeita on vireillä myös Lapissa.

Tuulivoimaloille otollisilla alueilla viihtyvät usein myös merikotkat ja maakotkat. Tuulivoimalan valtavat, jopa reilun 50 metrin pituiset roottorinsiivet, voivat koitua usean uljaan kotkan kohtaloksi. Metsähallituksen luontopalveluiden ylitarkastajan ja Suomen kotkavastaavan Tuomo Ollilan mukaan tuulivoimapuistojen toteutuksella on suuri merkitys kotkakuolemien kannalta.

- Oikein suunniteltuna erittäin pieni uhka mutta väärin suunniteltuna ja väärin toteutettuna erittäin suuri uhka, eli kaikki on kiinni siitä minne ne tuulivoimalat sijoitetaan.

Maailmalla useita karmeita esimerkkejä

Suomessa ei ole vielä havaintoja ongelmista, mutta maailmalta löytyy niin hyviä kuin huonojakin esimerkkejä. Merkittäviä lintukuolemia on raportoitu useista maista Euroopan maista. Ainakin Espanjasta, Irlannista ja Tanskasta on löydetty tuulivoimapuistoista kuolleita merikotkia ja muita uhanalaisia kotkalintuja.

Yksi lintujen ja kotkien kannalta karmeimmista esimerkeistä löytyy USA:sta. Kaliforniassa Altamonten lähes viiden tuhannen voimalan tuulivoimapuistossa kuolee tuhansia lintuja vuosittain. Merkittävä osa näistä on alueella pesiviä haukkoja ja kotkia.

Tuomo Ollilan mukaan Norjan Smölan tuulivoimapuisto on myös erittäin hyvä esimerkki siitä kuinka suuria vahinkoja tuulivoimalat voivat aiheuttaa merikotkille.

- Siellä rakennettiin noin 70 tuulivoimalaa saarelle jossa pesii Norjan tihein merikotkakanta. Siellä merikotkia kuolee vuosittain viidestä kymmeneen, se on todella iso määrä.

Lapissa muutama ongelmallinen hanke

Tämän vuoden keväällä käyttöön otettu Tervolan Varevaaran tuulivoimapuisto on esimerkki onnistuneesta tuulivoimapuiston sijoituspaikasta. Tuomo Ollilan mukaan Varevaaran lähellä ei ole maakotkan pesiä. Lapissa on kuitenkin vireillä muutama tuulivoimakohde joiden toteutukseen kotkareviirit voivat vaikuttaa.

- Sodankylässä Kelujärven suunnalta ja Posion Murtotunturin hanke ja osittain myös Kemijärven hankkeet ovat ongelmallisia tässä suhteessa. Siellä varmaan joudutaan miettimään lopullisia ratkaisuja, että miten ne tehdään. Monestihan näissä auttaa pelkästään se, että vähennetään sitä myllyjen määrää.

Metsähallituksen Suomen kotkavastaava ylitarkastaja Tuomo Ollila kuitenkin muistuttaa, että yksittäiset kotkakuolemat eivät ole vielä uhka Suomen kotkakannalle, mutta mikäli rakennetaan tuhansia voimaloita ja satoja tuulivoimapuistoja, voi tilanne muuttua.

- Meidän pitäisi pystyä arvioimaan näiden kaikkien puistojen yhteisvaikutusta. Siitä yhdestä saattaakin tulla jo niin paljon, että sillä on merkitystä Suomen kotkakannalle.