Omaishoidon tuen kriteerejä kiristetään Kuopiossa – tuki evätään noin 90 nykyiseltä asiakkaalta

Kuopion kaupungin heikko taloustilanne kiristää myös omaishoidon tuen kriteerejä ja palkkaluokkia. Kriteerien tiukentamisen myötä asiakasmäärä putoaa roimasti ja tukiluokat supistetaan nykyisestä neljästä kolmeen. Muutokset tulevat voimaan vuoden vaihteessa.

Kuva: AP Graphics Bank

Noin 90 kuopiolaista omaishoidon tukea saanutta on jäämässä tuen ulkopuolelle vuodenvaihteessa. Kaupunki säästää omaishoidon tuesta kiristämällä tuen kriteerejä.

Tällä hetkellä omaishoidon tukea saa noin 610 asiakasta, kun ensi vuoden alusta määrä pudotetaan 520 asiakkaaseen. Kuopion kaupunki on määrännyt myös ensi vuodeksi omaishoidon budjetiksi hieman vajaat neljä miljoonaa, eikä raameista ole lipsuminen. Tämä pakottaa nipistämään tuensaajien ryhmästä.

Tällä hetkellä tukiluokkia on neljä, vuodenvaihteen jälkeen kolme. Ensimmäinen ja toinen tukiluokka yhdistetään niin, että ensimmäisestä tukiluokasta noin puolet eli parhaassa kunnossa olevat, joutuvat tuen ulkopuolelle. Vuoden loppuun mennessä arvioidaan, ketkä asiakkaat täyttävät uudet kriteerit. Kartoitus tehdään kotikäynneillä.

Uusien kriteereiden jälkeen ensimmäisessä tukiluokassa olevien omaishoitajille maksetaan noin 400 euroa kuukaudessa. Ensimmäisen tukiluokan asiakkaat eivät voi asua yksin, mutta voivat jäädä päivässä muutamaksi tunniksi yksin.

- Tähänensimmäiseen luokkaankaan eivät kuulu terveet potilaat, vaan he vaativat lähes jatkuvasti hoitoa ja valvontaa, Kuopion kaupungin palveluohjauspäällikkö Aino Hietakorpi kertoo.

Tähän ensimmäiseen luokkaankaan eivät kuulu terveet potilaat.

Aino Hietakorpi

Toisen tukiluokan asiakkaiden omaishoitajat saavat kuukaudessa noin 800 euron palkkion. Hoidettavat vaativat erittäin sitoutunutta hoitoa ympäri vuorokauden ja ovat jatkuvasti hoitajan avun tarpeessa. Esimerkiksi vuodepotilaat, saattohoidossa olevat tai henkilöt, joilla muistisairaus on edennyt pitkälle, kuuluvat toiseen tukiluokkaan.

Kolmannen tukiluokan asiakkaan hoitajan palkkio on 1600 euroa kuussa. Hoidettava vaatii sitoutunutta hoitoa ja jatkuvaa tarkkailua. Tähän palkkaluokkaan pääsee kuitenkin vain, jos omaishoitaja on työikäinen, mutta on luopunut ansiotyöstään toimiakseen kokopäiväisesti omaishoitajana, eikä saa muuta korvausta ansiotulomenetyksestä.

Tilapäishoitoa pyritään järjestämään

Hietakorven mukaan muutos ei kuitenkaan johda siihen, etteikö uusia asiakkaita otettaisi tuen piiriin ensi vuonna. Tukihakemuksia lähetetään koko ajan.

- Jos, korostan jos tämä kokeilu onnistuu, olemme jättäneet hieman puskurivaraa sille, että myös uusia asiakkaita voidaan ottaa. Omaishoidossahan asiakasvaihtuvuus on erittäin suurta, on paljon poistumista ja tulemista. Monet ovat esimerkiksi saattohoidossa, Hietakorpi muistuttaa.

Omaishoidossahan asiakasvaihtuvuus on erittäin suurta, on paljon poistumista ja tulemista.

Aino Hietakorpi

Kaupunki pyrkii järjestämään tuen ulkopuolelle jääneille mahdollisuuden tilapäiseen hoitoon esimerkiksi vuorohoidossa tai päiväkeskustoiminnassa. Hietakorpi muistuttaa, että se ei ole kuitenkaan enää kaupungin lainmukainen vastuu.

Kuopion Seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:n puheenjohtaja Pirkko Kuukkanen kuitenkin kritisoi päätöstä, sillä tuen ulkopuolelle jäävät menettävät kolme vapaapäiväänsä, jotka heille on kuukaudessa lakisääteisesti annettu. Vuorohoidon omavastuuhinta on 10,60 euroa näiden vapaapäivien aikana, mutta tukien ulkopuolelle jäävillä se nousee noin 30 euroon hoitopaikasta riippuen.

- Mietin sitä, että onko kaikilla tulevaisuudessa varaa maksaa vuorohoidosta. Vaikka ensimmäisen palkkioluokan tukimäärä ei ole suuri, on se toiminut kannustimena omaishoitajille. Alimmassakin palkkioluokassa olevat sitoutuvat todella tiiviisti omaishoitoon, Kuukkanen sanoo.