Lohikalojen alamittoja nostetaan – saimaannieriä rauhoitetaan

Neljän lohikalan alamitat nousevat ja nieriä rauhoitetaan Vuoksen vesistöalueella kokonaan vuoden 2014 alusta lähtien. Valtioneuvosto on hyväksynyt asiaa koskevan kalastusasetuksen muutoksen.

Saimaa
Radiolähettimellä varustettu järvilohi
Radiolähettimellä varustettu uhanalainen Saimaan järvilohi. Aurora Hatanpää

Luonnonvesistä pyydettyjen kalojen uudet alamitat 1.1.2014 lähtien ovat meritaimenella ja järvilohella 60 senttimetriä. Järvitaimenen uusi alamitta leveysasteen 67º00'N eteläpuolisissa vesissä on 60 senttimetriä ja pohjoispuolisissa vesissä 50 senttimetriä.

Harjuksen alamitta nousee leveysasteen 67º00'N eteläpuolisissa vesissä 35 senttimetriin, pohjoispuolisissa vesissä alamitta säilyy ennallaan 30 senttimetrissä. Vuoksen vesistöalueen nieriä eli saimaannieriä rauhoitetaan täydellisesti, eli sen pyynti ja saaliiksi ottaminen on kokonaan kiellettyä.

Alamitta- ja rauhoitussäännösten tarkoituksena on turvata luonnonvaraisina esiintyvien kalalajien säilyminen. Uusien säännösten tavoitteena on tehostaa meritaimenen, järvilohen, järvitaimenen, harjuksen ja saimaannieriän suojelua sekä edistää näiden kantojen elpymistä ja kestävän kalastuksen toteutumista.

Äärimmäisen uhanalainen järvilohi yritetään parhaillaan saada lisääntymään Ala-Koitajoessa Pohjois-Karjalassa. Korkein hallinto-oikeus velvoitti alkuvuonna voimayhtiö Vattenfallin lisäämään joen virtaamaa kutupaikkojen muodostumiseksi.