Meritaimenen suojelua lisätään

Neljän lohikannan alamitat nousevat valtioneuvoston päätöksellä ensi vuodesta lähtien. Tornion-Muonionjoella ja sen merialueella uhanalaisen meritaimenen suojelua lisättiin jo viime kesäksi.

luonto
Meritaimen
Meritaimenen suojelua tehostetaan ensi vuodesta lähtien.Kati Siponmaa / Yle

Meritaimenen suojelua tehostetaan nostamalla kalan alamittaa. Ensi vuodesta lähtien luonnonvesistä saa pyytää meritaimenta, jonka alamitta on 60 senttimetriä.

Perämeren Kalatalousyhteisöjen Liiton toiminnanjohtaja Jyrki Oikarinen pitää valtioneuvoston päätöstä hyvänä ja perusteltuna.

– Päätöstä ei ole mitään syytä vastustaa, sillä meritaimen on aidosti uhanalainen eikä selviä ilman suojelua, toteaa Oikarinen.

Hänen mukaansa olisi kuitenkin syytä pohtia meritaimenistukkaiden rasvaevän leikkaamista, jotta velvoiteistutetut kalat voitaisiin pyytää ja suojelu kohdistuisi luonnonvaraisiin kaloihin.

Kemi- ja Iijoen velvoiteistutuksia hoitavasta Voimalohi Oy:stä kerrotaan, että istukkaiden rasvaevää ei leikata, mutta Riistan- ja Kalantutkimuslaitoksen istuttamien meritaimenen ja merilohen rasvaevät leikattiin tänä vuonna.

RKTL:n istutukset Perämerelle ovat vain murto-osa voimayhtiöille määrätystä istutusvelvoitteesta.

Paikallisia harmittaa

Kemiläinen ammattikalastaja ja Kemin kirkonkylän osakaskunnan puheenjohtaja Markku Sotisaari on harmissaan meritaimenen lisäsuojelusta.

Hänen mukaansa Kemijoen edustan merialueella ja Isohaaran voimalaitoksen alapuolisella jokialueella pyydetään velvoiteistutettua kalaa, joka on korvaus paikallisille joen patoamisesta ja valjastamisesta sähköntuotantoon.

- Velvoiteistutettu kala on annettu meille korvaukseksi eikä sitä pääse hyödyntämään, ihmettelee Sotisaari.

Rajajoella rajoitettiin jo

Tornion-Muonionjoella ja sen merialueella meritaimenen suojelua kiristettiin jo viime kalastuskaudella. Maa- ja metsätalousministeriö päätti, että kaikki Tornionjoen joki- ja merialueelta saadut taimenet piti vapauttaa.

Oikarisen mukaan meritaimenen pyynnillä ei ole isoa merkitystä pohjoisimman Perämeren ammattikalastajille, samaa mieltä on myös Sotisaari, jolle lohi on tärkein saaliskala. Sen sijaan meritaimenta pyydetään Isohaaran alapuolisella alueella verkoilla ja uistimilla.

Valtioneuvoston mukaan uusien säännösten tavoitteena on tehostaa meritaimenen, järvilohen, järvitaimenen, harjuksen ja saimaannieriän suojelua. Nieriä rauhoitetaan Vuoksen vesistöalueella kokonaan ensi vuodesta lähtien.