1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. terveys

Keskussairaalan johtaja: "Terveysturismi pidettävä erillään suomalaisten sairaanhoidosta"

Vuoden alusta voimaan tuleva uudistus antaa potilaille mahdollisuuden valita erikoissairaanhoidon hoitopaikkansa vapaasti. Päijät-Hämeen keskussairaalan johtajan Martti Taljan mukaan oman alueen asukkaat ajavat ulkomaalaisten terveysturistien ohitse. Hän korostaa, että tärkeintä on turvata alueen asukkaiden nopea hoitoonpääsy.

Kuva: Markku Lähdetluoma / Yle

Päijät-Hämeen keskussairaalan johtaja Martti Talja pitää terveysturismia vaikeana asiana. Hänen mielestään sairaaloiden pitäisi ensisijaisesti keskittyä tarjoamaan laadukasta hoitoa oman alueen asukkaille.

Ensi vuoden alusta alkaen potilaat voivat valita erikoissairaanhoidon hoitopaikkansa vapaasti. Esimerkiksi Tampereen yliopistolliseen sairaalaan aiotaan houkutella suomalaisten lisäksi terveysturisteja ulkomailta.

PHKS:n Taljan mielestä turisteille suunnatut palvelut pitäisi pitää visusti erillään muusta toiminnasta.

- Tämä on erittäin vaikea asia. Sitä varten pitäisi olla oma henkilökunta, ehkä eriyttää koko hoitotoiminta suomalaisten toiminnasta ajallisesti ja paikallisesti. Ettei synny käsitystä siitä, että tuotamme palveluja hyväosaisille, rikkaille ulkomaalaisille, jotka ohittavat suomalaiset jonossa. Suomalainen tasa-arvo lähtee siitä, että kaikille tuotetaan heidän sairautensa mukaisesti hoitoa ja niillä kriteereillä, että potilaat hyötyvät hoidosta.

Martti Taljan mukaan uudistus ei huononna sairaalan oman alueen potilaiden hoitotilannetta.

- Keskeisin tavoitteemme on se, että päijäthämäläiset saavat hyvän hoidon omasta sairaalastaan. Sen jälkeen voi miettiä, voimmeko tuottaa erikoispalveluja muille suomalaisille ja vasta sitten mietitään, voidaanko palveluja tuottaa maksukykyisille ulkomaalaisille asiakkaille.

Hän korostaa, että tällä hetkellä hoitotyössä on tärkeintä potilaiden hoitoonpääsyn nopeuttaminen, hyvät hoitotulokset ja se, että hoito on mahdollisimman laadukasta.

Hoito halutaan kotiseudulla

Erikoissairaanhoidon hoitopaikan vapaa valitseminen ei tule täysin uutena asiana, sillä vastaavaa järjestelmää on pienessä mittakaavassa kokeiltu jo vuoden ajan. Taljan mukaan kokemukset ovat olleet hyviä.

- Kansalaiset ovat saaneet valita vapaasti hoitopaikkansa erityisvastuualueen sisällä. Kovinkaan moni päijäthämäläinen ei ole halunnut lähteä muualle hoitoon. Minusta tämä on hyvä osoitus siitä, että alueen asukkaat luottavat oman keskussairaalansa kykyyn hoitaa heitä.

Eniten päijäthämäläisiä on harmittanut hoitoonpääsyn hitaus. Taljan mukaan töitä tehdään koko ajan tilanteen parantamiseksi.

Erityisosaaminen kannattaa

Kuntien tiukka taloustilanne on tärkeässä osassa erityissairaanhoidosta käytävää keskustelua. Talja näkee sairaaloiden erityisosaamisen ja siihen satsaamisen etuna myös taloudellisessa mielessä.

- Minusta tämä on ensisijaisesti taloudellinen kysymys Päijät-Hämeessä. Se, että pystyisimme tuottamaan terveyspalveluja myös laajemmalle alueelle, lisää työpaikkoja. Iloitsemme tässä tilanteessa jokaisesta alueen ulkopuolelta tulevasta potilaasta. Se tuo työtä ammattilaisillemme ja pystymme hyödyntämään osaamistamme myös päijäthämäläisille.

Päijät-Hämeen keskussairaalan erityisosaamisesta Talja nostaa esille muun muassa reumatautien ja silmäsairauksien hoidon sekä mahasuolikirurgiasta laihdutusleikkaukset, joita PHKS:ssa on tehty huomattava määrä myös alueen ulkopuolelta tuleville.

- Se, että Lahdesta tulisi reumaosaamisen keskus on varteenotettava ajatus. Hyvä maineemme on tuonut tänne paljon entisiä Heinolan reumasairaalan potilaita. Jatkossa heitä voi tulla vielä enemmänkin.

Ylen toimitukset eri puolilla Suomea ja radion ajankohtaisohjelmat käsittelevät aina torstaisin yhteistä teemaa. Yle Radio Suomen Ajantasan Torstaiseuran aiheena on 21.11.2013 klo 14.30–15.00 hoitopaikan valinnanmahdollisuus.