Paistinkääntäjä vaali hyvää ruokaa, juomaa ja perinteitä

Chaîne des Rôtisseurs, eli Paistinkääntäjien veljeskunta, on lajissaan erikoisuus. Sillä on pitkät perinteet ja se puolustaa kansainvälistä ja kansallista ruokakulttuuria. Järjestön jäsenet kantavat tilaisuuksissaan käätyjä ja ravintolalle voidaan myöntää järjestön kilpi.

Kotimaa
Paistinkääntäjien ravintolakilpi Joensuun Teatteriravintolan seinällä
Paistinkääntäjien ravintolakilpi Joensuun Teatteriravintolan seinällä.Yle / Pekka Sivukari

Paistinkääntäjät (_Chaîne des Rôtisseurs) – _järjestön historiaulottuu 1200 – luvulle Ludvig IV:n aikakaudelle. Hän antoi tuolloin julistuksen mestarikiltojen perustamiseksi. Kiltojen kausi hiipui myöhemmin, mutta kiltatoiminta elvytettiin uudelleen Pariisissa vuonna 1950. Suomeen kilta rantautui 1960-luvulla.

Nykyisin kiltalaisia löytyy jo noin 80 maasta. Suomessa heitä on noin 1800.

Harrastajat enemmistönä

Paistinkääntäjien (siirryt toiseen palveluun)jäseneksi voidaan valita sellainen harrastaja, joka on perehtynyt gastronomiaan. Järjestön jäsenet korostavat, että jäsenten ei tarvitse olla vain ruuan ja ruuanlaiton ystäviä, vaan myös juomat voivat olla kiinnostuksen ja osaamisen kohde.

Yhdistyksen harrastajajäseneksi pääsy edellyttää suosittelijoita, kertoo Helsingin yhdistyksen vouti Markku Veijalainen:

- Harrastajajäseneksi voi päästä siten, että kaksi järjestömme jäsentä on häntä suositellut.

Harrastajajäseneksi voi päästä siten, että kaksi järjestömme jäsentä on häntä suositellut

Markku Veijalainen

- Ammattilaisten osalta jäseniksi otetaan muun muassa sellaisia henkilöitä, jotka ovat olleet pitkään työelämässä, tai heillä on alan koulutus.

Paistinkääntäjät on, yllättävää kyllä, harrastajavaltainen järjestö, sillä sen jäsenistöstä noin 60% on harrastajia ja loputa alan ammattilaisia. Ylin päättävä elin Suomessa on Suomen kansallisen voutikunnan yhdeksänjäseninen puhemiehistö.

Jäsenyys vahvistetaan juhlallisesti

Chaîne des Rôtisseurs – järjestön jäsenyys vahvistetaan juhlallisessa tilaisuudessa, jossa vannotaan Paistinkääntäjien vala:

Paistinkääntäjien jäsenenä vakuutan aina kunnioittavani ruokakulttuuria, keittiön taitoja sekä hyviä pöytätapoja. Vannon aina täyttäväni veljeyden ja arvonannon vaatimukset kaikkiin paistinkääntäjien veljeskunnan jäseniin nähden sekä täyttäväni velvoitteeni järjestön toiminnassa.

Tilaisuudessa luovutetaan valan jälkeen jäsenille käädyt, jotka kertovat henkilön taustasta ja asemasta järjestössä:

He saavat käädyt, jotka kertovat, ovatko he ammattilaisia, vai harrastajia

Markku Veijalainen

- He saavat käädyt, jotka kertovat, ovatko he ammattilaisia, vai harrastajia. Lisäksi sen, ovatko he ruuan valmistamisen vai viinien tuntemisen, tai ravintola-alan muita toimia hallitsevia ammattilaisia, kertoo Veijalainen.

Myönnettyjä käätyjä ei vaadita takaisin, vaikka henkilön suhde ruoka- tai juomakulttuuriin ei enää säilyisikään entisen veroisena.

Kilpi kertoo ravintolan laadusta

Ravintolalle, tai muulle toimijalle, voidaan myöntää järjestön kilpi, kertoo vouti Markku Veijalainen:

Joensuun Teatteriravintola
Joensuun Teatteriravintola sai Paistinkääntäjien kilven vuonna 2008.Pekka Sivukari / Yle

- Pyrimme löytämään yhteistyökumppaneiksi sellaisia ravintoloita, jotka arvostavat hyvistä raaka-aineista valmistettua hyvää ruokaa ja liittävät siihen myös sopivan juomakulttuurin.

Kilven saaneita ravintoloita on Suomessa vajaat sata. Eniten niitä on Helsingissä, jossa on 12. Esimerkiksi Pohjois-Karjalassa on vain yksi ravintola, eli perinteikkäässä ympäristössä, Eliel Saarisen suunnittelemassa kaupungintalossa toimiva Joensuun Teatteriravintola.

Kilpiä on myönnetty Veijalaisen mukaan myös myymälöille, jotka ovat erikoistuneet esimerkiksi kalan tai lihan myyntiin.

Kilvet eivät ole itsestäänselvyys, vaan toimintaa ja laatua seurataan jatkuvasti. Kilpeä ei myöskään välttämättä oteta ravintolalta pois, mikäli omistaja vaihtuu, kunhan vaadittavat järjestön asettamat kriteerit täytetään. Muun muassa ravintolasta pitää löytyä kaksi järjestön jäsentä, eli keittiön ammattilainen ja palveluammattilainen.