Hyppää sisältöön

Eino kaatoi metsää eniten Järvi-Suomessa- vahingot 10 prosenttia Astaan verrattuna

Etelä-Savossa meni metsää nurin 15 miljoonan euron arvosta. Puita on kaatunut muutamista muutamaan kymmeneen hajallaan pitkin metsiä.

Eino-myrsky kaatoi Etelä-Savossa metsää noin 15 miljoonan euron arvosta. Myrsky kaatoi puita hajanaisilta alueilta yhteensä 0,4 miljoonaa kuutiometriä. Suuria yhtenäisiä tuulituhoalueita ei muodostunut vaan tuuli kaatoi muutamia puita sieltä täältä pitkin metsiä. Tuhoalueilla on tavallisesti muutamasta muutamaan kymmeneen tuhoutunutta puuta. Puita kaatui herkimmin aiempien hakkuuaukeiden laidalla, vastikään harvennetuissa metsissä sekä sähkölinjojen ja teiden varsilla.

Järvi-Suomen metsätuhot ovat maan pahimmat. Kuitenkin Eino-myrskyn aiheuttamat metsätuhot ovat vain kymmenen prosenttia esimerkiksi Asta-myrskyyn verrattuna.

- Tämä on täysin toisen tyyppinen tuho kuin Asta-myrskyssä. Silloin metsätuhojen takia Metsäkeskukseen otti yhteyttä 2200 metsänomistajaa, mutta nyt on vielä mahdotonta arvioida kuinka moni ryhtyy hakkaamaan puita tämän myrskyn jäljiltä, valmiuspäällikkö Yrjä Niskanen Suomen Metsäkeskuksesta kertoo.

Metsänomistajien selvitettävä metsiensä tuhot

Metsänomistajat menettävät myrskyn takia puun myyntituloja Etelä-Savossa Suomen metsäkeskuksen arvion mukaan noin 7,5 miljoonaa euroa.

- Tuhojen hajanaisuus nostaa puiden korjuukustannuksia ja lisäksi muutamat kaatuneet puut jäävät herkästi metsiin korjuutyön vaikeuden ja kalliuden takia, Niskanen toteaa.

Metsänomistajien pitäisi huolehtia siitä, että yli 20 kaatuneen havupuun alueilta puut korjattaisiin pois ennen ensi kesää metsätuholaisten torjumiseksi. Lahot puut ovat kirjanpainajille otollinen pesimäalusta ja Etelä-Savossa kirjanpainajakanta on jo viime kesän jäljiltä vahva. Jo Asta-myrskyn jälkeen huomattiin, että etämetsänomistajat saavat paikallisia selvästi huonommin tietoa metsiensä tuhoista.

- Paikalliset kävelevät tai ajavat mönkkärillä metsäpalstansa läpi. Kauempana asuvien metsänomistajien on vaikeampi saada tietoa.

Koko maassa Eino-myrskyssä on kaatunut puustoa lähes 60 miljoonan euron arvosta, noin 1,5 miljoonaa kuutiometriä. Kaksi kolmasosaa vahingoittuneista puista on linjan Kokkola-Savonlinna tuulisimmilla alueilla. Tuhoarvio perustuu Suomen metsäkeskuksen muiden metsäalan toimijoiden kanssa yhteistyössä tekemään kartoitukseen.

.
.