1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Tutkimus: Huumeiden käyttäjistä nuoret naiset ovat suurimmassa kuolemanvaarassa

Huumeita käyttävien joukossa nuorten naisten kuolemanriski on kaikkein suurin. Muihin samanikäisiin verrattuna heidän kuolemanriskinsä on jopa 20-kertainen.

Kuva: Pekka Sipilä / Yle

Huumeiden käyttäjien kuolleisuus on muuta väestöä selvästi suurempaa.  Miesten riski menehtyä huumeiden käyttöön on kokonaisuutena suurempi kuin naisilla, mutta poikkeuksen tekevät alle 25-vuotiaat naiset. Heillä kuolemanriski on jopa kaksikymmentäkertainen verrattuna muihin samanikäisiin naisiin.

Nämä tulokset on saatu tutkimuksessa, jossa on ollut mukana noin 5 000 huumeiden käyttäjää. Nämä olivat hakeneet hoitoa Helsingin Diakonissalaitoksen hoitopisteistä vuosina 1998–2008. Tutkimusta tekee Itä-Suomen yliopiston kansanterveystieteen yksikkö.

Tutkimusjoukosta kuoli vuoden 2010 loppuun mennessä noin 500 huumeiden käyttäjää eli suunnilleen joka kymmenes.

Professori  Jussi Kauhanen kiinnittää huomiota nuorten naisten huumekuolemiin, koska koko väestössä siinä ikäryhmässä kuolemia sattuu harvoin. Huumeita käyttäneiden nuorten naisten kuolemissa merkittävimpiä syitä olivat myrkytys, yliannostus ja itsemurhat.

Myrkytysten taustalla on Kauhasen arvion mukaan useita syitä, jotka kaipaisivat lisäselvitystä.

– Ehkä myrkytyskuolemat ovat merkki siitä, että tytöillä elimistön kyky sietää yliannostusta saattaa olla huonompi kuin samanikäisillä pojilla, Kauhanen pohtii.

Väkivalta tappaa yllättävän harvoin

Miehillä huumekuolemat jakautuivat naisia tasaisemmin eri ikäryhmiin, jolloin kuolemansyinä yleistyivät muun muassa sydämen pettäminen tai infektio. Sen sijaan väkivallan osuus huumeiden käyttäjien kuolemissa oli yllättäen marginaalinen.

Viidestäsadasta kuolemantapauksesta vain neljätoista johtui väkivallasta. Liikennekuolemia ja sydänkuolemia oli moninkertaisesti väkivaltaan verrattuna.

– Joten tämä ikään kuin yleinen käsitys, että elämä on täällä hyvin väkivaltaista ja luodit lentelevät, niin ei se ainakaan näy tässä meidän aineistossa, professori Kauhanen huomauttaa.

Joka tapauksessa nämäkin 500 huumeiden käyttäjien kuolemaa ovat kuolemia, jotka olisivat periaatteessa ehkäistävissä ja joissa menetetään rutkasti elinvuosia. Ja koska kuolleet ovat suurelta osin varsin nuoria, potentiaalisesti menetetyt elinvuodet ovat menetys myös yhteiskunnalle, professori muistuttaa.

Buprenorfiini jyllää

Helsingin Diakonissalaitokselta hoitoa hakeneiden ykköshuumeeksi nousi viime vuosikymmenellä heroiinin korvaushoidossa käytetty buprenorfiini, joka tunnetaan paremmin Subutexina. Erikoista oli, että tämä voimakas kipulääke yleistyi meillä aiemmin kuin muualla.

Helsingin Diakonissalaitoksen päihde- ja mielenterveystyön johtajan Pekka Tuomolan mukaan buprenorfiinin asema on sama edelleen. Amfetamiini on hoitoa hakevien huumeongelmaisten toiseksi yleisin huume.

Virossa paljon käytetty fentanyyli on meillä muutamista kuolemantapauksista huolimatta melko harvinainen. Muuntohuumeet ovat yleistyneet, mutta niitä käytetään Tuomolan arvion mukaan eri piireissä kuin Diakonissalaitokselta hoitoa hakevien joukossa.

Korvaushoitoa saa entistä useampi

Korvaushoitoa saavien määrä on viime vuosina kasvanut. Jos huumeiden käyttäjä arvioidaan korvaushoitoon sopivaksi, hänelle pitää hoitotakuun perusteella järjestää avohoitopaikka kolmessa kuukaudessa.

Korvaushoidossa noin puolet hoidettavista saa Tuomolan mukaan buprenorfiinia, puolet metadonia. Jos hoito sujuu hyvin, hoidettava voi saada lääkkeet kotiin aluksi viikonlopuksi. Työssä käyvä voi saada lääkkeet mukaansa esimerkiksi matkan ajaksi. Asetuksen mukaan kotiin voi saada enimmillään kahdeksan päivän annoksen.

Diakonissalaitoksen päihdetyön johtaja Pekka Tuomola sanoo, että kotiin saatavat lääkkeet helpottavat elämää ja pitävät yllä motivaatiota korvaushoitoon. Toinen puoli asiasta on, että varmasti osa lääkkeistä myydään kadulla, Tuomola uskoo.