Armeija kasvattaa hyviä isiä

Puolustusvoimat ja Mannerheimin Lastensuojeluliitto haluavat tukea varusmiesten elämänhallintaa parantamalla heidän minäkuvaansa. Alokkaita ja ryhmänjohtajia on herätelty huomaamaan, että omalla asenteella ja näkemyksellä itsestä on vaikutusta niin varusmiespalveluksessa kuin siviilissäkin.

Kotimaa
Kaartin Jääkärirykmentin alokkaat vannovat sotilasvalan ja -vakuuden Helsingin Senaatintorilla.
Maija Saari / Lehtikuva

Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Puolustusvoimat löivät kolmisen vuotta sitten kättä ja ryhtyivät miettimään, millä nuorten - niin miesten, mutta myös armeijaan päätyvien naisten - elämänhallintaa voisi parantaa. Varusmiehille tehty kysely heidän omasta elämästä ja sen kokemisesta osoitti, että myönteisellä suhtautumisella omaan minäkuvaan pärjää elämässä paremmin kuin negatiivisella asenteella.

- Mitä myönteisemmin näkee oman itsensä, niin sitä paremmin näkee mahdollisuuksia muissa ja ehkä sietää erilaisuutta ja pettymyksiä paremmin, kuvailee Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piirin toiminnanjohtaja Marita Viertonen myönteisen minäkuvan vaikutuksia.

Mitä myönteisemmin näkee oman itsensä, niin sitä paremmin näkee mahdollisuuksia muissa ja ehkä sietää erilaisuutta ja pettymyksiä paremmin.

Marita Viertonen

- Ja ehkä osaa kannustaa ja tukea kanssaihmisiäkin paremmin.

Tapaamisia tuhansien varusmiesten kanssa

MLL on nyt kiertänyt varuskunnissa kertomassa alokkaille minäkuvan merkityksestä. Tilaisuuksissa on tavattu kolmen vuoden aikana yli 3 500 varusmiestä, 300 palkatun henkilökunnan jäsentä, 100 varusmiesjohtajaa ja 150 varusmiesten kumppania.

Keskustelutilaisuudet ovat olleet myös osa ryhmänjohtajien koulutusta. Koulutus on antanut ryhmänjohtajille parempia valmiuksia kohdata uusia alokkaita, mutta myös auttanut heitä omassa jaksamisessaan. Aliupseeri Jonny Holmqvist tietää, että nenä solmussa oleminen ei armeijassa auta.

- Jos on itse positiivisella kannalla, niin päivä menee paljon nopeammin ja kaikki sujuu paljon paremmin. Silloin osaa ottaa iloa irti hienoista asioista, kun taas ne pienet epäonnistumiset tai vastaavat eivät sitten niin paljoa haittaa, Holmqvist kertoo.

Jos on itse positiivisella kannalla, niin päivä menee paljon nopeammin ja kaikki sujuu paljon paremmin.

Jonny Holmqvist

Puolustusvoimissa on toki pyritty kannustamaan varusmiehiä ennenkin, mutta ulkopuolinen viestintuoja otettiin erityisen hyvin vastaan.

- Ehkä se sitten aktivoi ja kannusti joukon puhumaan ja keskustelemaan enemmän kun siinä ei ollut maastopukuinen henkilökunta läsnä, arvelee kapteeni Tuomas Markkinen Satakunnan lennostosta.

Satakunnan lennoston lisäksi keskustelutilaisuuksia käytiin Ilmavoimien Teknillisessä Koulussa, Ilmasotakoulussa, Karjalan Lennostossa, Pohjois-Karjalan Prikaatissa ja Kainuun Prikaatissa.

Myönteinen minäkuva auttaa myös vanhemmuudessa

Varusmiesten hyvinvoinnin ja elämänlaadun parantaminen on osa Mannerheimin Lastensuojeluliiton Isä-hanketta. Myönteisten asenteiden herättely auttaa toki armeijassakin, mutta kohderyhmänä on valtajoukko tulevista isistä. Vanhemmuudessa tarvitaan samoja oppeja, toiminnanjohtaja Marita Viertonen.

- Kyllähän se isyyden ja äitiyden pohja on kuitenkin siellä omassa itsessä tietyllä tavalla. Eli jos tuntee itsensä paremmin, hyväksyy erilaisuutta ja sietää vastoinkäymisiä, niin todennäköisesti kasvaa paremmaksi vanhemmaksi.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Isä-hanke päättyy tänä vuonna ja koulutustilaisuudet liiton toimesta jäävät nyt taakse. Kokemuksista on koottu materiaalia, jota varuskuntien omat kuraattorit voivat hyödyntää alokkaiden tapaamisissa. Toiminnanjohtaja Marita Viertonen arvelee, että vastaavaa jatkoa voisi olla luvassa, mikäli uusi hanke saa rahoitusta Raha-automaattiyhdistykseltä. Asialla ovat silloin uudet tekijät, mutta se ei Viertosta harmita.

- Asia on niin tärkeä, että pääasia että siitä puhutaan ja se pidetään mielessä.