Syrjintä on Helsingin somalialaisille arkipäivää

Helsingissä asuvat somalialaiset arvostavat kaupungin palveluja ja turvallisuutta. Helsinkiläisyyden tunnetta kuitenkin vähentävät huono työllisyystilanne ja arjessa koettu syrjintä.

Kotimaa
Kaksi nuorta somalinaista kauppakeskuksessa.
Yle

Meillä tulee olla nollatoleranssi somaliyhteisöön ja kaikkiin muihinkin kohdistuvaa syrjintää kohtaan.

Jussi Pajunen

Helsingin somalialaiset arvostavat kaupungin hyvää elämänlaatua ja etenkin kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluja. Kaupunki koetaan myös turvalliseksi. Tulokset selviävät tänään julkaistusta "Somalis in Helsinki"-raportista.

Somalialaistaustaiset ovat Suomen kolmanneksi suurin ulkomaalaisryhmä. Vuoden 2012 lopussa heitä oli Suomessa yli 14600 henkilöä. Suuri osa heistä asuu pääkaupunkiseudulla.

Raportin on rahoittanut Open Society Foundations -säätiö ja se on osa säätiön euroopanlaajuista hanketta. Raportissa selvitettiin Helsingissä asuvien somalialaisten elinoloja muun muassa työllisyyden, koulutuksen, terveyden, osallistumisen sekä identiteetin ja kuulumisen tunteen kautta.

Palvelut kunnossa

Tutkimukseen osallistuneet somalialaiset ovat tyytyväisiä elämänlaatuunsa. Etenkin terveydenhoito saa tutkimuksessa kiitosta. Mielenterveyspalveluiden käyttö on somalialaisten maahanmuuttajien keskuudessa edelleen hyvin vähäistä huolimatta siitä, että yhteisön edustajilla on paljon traumaattisia kokemuksia.

Helsingin turvallisuus jakoi tutkimukseen osallistuneiden mielipiteet. Lähiöiden turvallinen ilmapiiri keräsi kehuja, mutta erityisesti naiset kertoivat toistuvasta häirinnästä kaupungin kaduilla.

Syrjintää ja häirintää

Tutkimuksen kohderyhmä on sitä mieltä, että Suomessa esiintyy voimakkaita kielteisiä asenteita somalialaisia kohtaan. Tämä luo tunteen erilaisuudesta ja vähentää tunnetta siitä, että somalitaustainen henkilö "kuuluu Helsinkiin".

Kanssakäymistä valtaväestön kanssa kuvaillaan tutkimuksessa tavanomaisesti kunnioittavaksi, mutta rajoittuneeksi. Haastatellut kokivat, että he tarvitsevat laajaa somalialaisyhteisöä saadakseen hyväksyntää. Nuoret kokevat rasismia ja syrjintää kouluissa.

Tämä johtaa osaltaan siihen, että kaupungin asuntopolitiikasta ollaan vahvasti kahta eri mieltä. Toisaalta kaupunki on saanut hyviä tuloksia aikaan siinä, että asuinalueet eivät eriydy ja maahanmuuttajien asuttamisessa on esimerkiksi noudatettu hajasijoittamista. Kuitenkin somalialaiset tuntevat olonsa turvallisemmaksi alueilla, joissa he muodostava suuremman ryhmän.

Helsingin kaupunki haluaa olla mallikaupunki syrjinnän vastaisessa työssä, sanoo Helsingin kaupunginjohtaja Jussi Pajunen.

- Meillä tulee olla nollatoleranssi somaliyhteisöön ja kaikkiin muihinkin kohdistuvaa syrjintää kohtaan. Haluamme, että täällä asuvat somalitaustaiset tuntevat itsensä helsinkiläisiksi.

Koulutus ja työllisyys ongelmia

"Somalis in Helsinki"-tutkimuksen mukaan maahanmuuttajien määrä kouluissa lisääntyy. Somalialaiset ovat suurimpia maahanmuuttajaryhmiä erityisesti päiväkodeissa ja peruskouluissa. Heidän määränsä kuitenkin laskee koulutusasteittain. Korkeakouluissa somalialaistaustaisia on todella vähän.

- Koulutus ja työllistyminen ovat ydinasioita, jotta Helsingissä asuvat somalialaiset voivat osallistua aktiivisina ja yhdenvertaisina yhteiskunnan rakentamiseen. Paljon hyvää työtä on jo tehty kotouttamisessa, mutta raportti tuo esiin osa-alueita, joissa löytyy parannettavaa, kommentoi Nazia Hussain, Open Society Foundations -säätiön projektijohtaja.

Työllisyyteen liittyvät ongelmat olivat yksi tutkimukseen osallistuneiden keskeisimpiä huolenaiheita. Työnsaantia vaikeuttaa syrjintä, eikä täydellinenkään kielitaito tunnu auttavan työn saamisessa. Varsinkin naisten työllistyminen on ongelmallista, sillä heille suunnatut työllistämistoimet ovat osoittautuneet tuloksettomiksi. Työnsaannin vaikeus on suurin este sille, että somalialaiset olisivat voineet tuntea itsensä kotoutuneiksi suomalaiseen yhteiskuntaan.