Hyppää sisältöön

Kansanedustajilta vaatimus yli puoluerajojen: Valtion pelastettava Talvivaara

Kainuulaiset kansanedustajat vaativat yhteisessä kannanotossaan valtiota osallistumaan Talvivaaran kaivosyhtiön pelastamiseen. Kansanedustajat uskovat yhtiön vaikeuksien olevan väliaikaisia.

Kuva: Yle

Kainuulaiset kansanedustajat vaativat Talvivaaran kaivosyhtiön pelastamista. Yhteisen kannanoton on allekirjoittanut perussuomalaisten Pentti Kettunen, keskustan Timo Korhonen, sosiaalidemokraattien Raimo Piirainen ja kokoomuksen Eero Suutari.

Allekirjoittajien joukosta puuttuu vasemmistoliiton liikenneministerinä toimiva Merja Kyllönen.

Kannotto kuuluu seuraavasti:

"Talvivaaran kaivososakeyhtiö on hakeutunut yrityssaneeraukseen. Talvivaaran ympärillä on ollut lukuisia ongelmia - erityisesti ympäristöongelmat ovat puhuttaneet laajasti. Kainuun kansanedustajina näemme, että työpaikkojen, työllisyyden ja ympäristöongelmien korjaamisen vuoksi Talvivaaran toiminta ja jatkuvuus on kyettävä varmistamaan. Yhtiön ja omistajatahojen -valtio mukaanlukien- on varmistettava kaikin tavoin se, että kaivoksen ympäristöriskit kyetään torjumaan.

Yhtiön toiminnan jatkuminen on työntekijöiden, alihankkijoiden ja ympäristön kannalta välttämätöntä. Yhtiö on jo tähän mennessä työllistänyt tuhansia ihmisiä ja satoja yrityksiä. Yhtiön työllistämisen ja lähes 1,5 miljardin investointien myötä yhteiskunta on jo saanut varovaisestikin arvioiden yli 600 miljoonaa verotuloina. Talvivaara on tällä hetkellä vakavissa vaikeuksissa erityisesti nikkelin alhaisen hintatason, malmien saantomäärien ja vesiongelmien vuoksi. Uskomme, että ongelmat ovat väliaikaisia.

Kainuun kansanedustajina katsommekin, että valtion tulee tukea taloudellisin panostuksin Talvivaaran yrityssaneerausmenettelyn toteutumista ja yhtiön toiminnan tervehdyttämistä."

.
.