1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Ulkomaat

Ilmastoneuvottelujen isäntämaa Puola pitää tiukasti kiinni hiilestään - katso kuvat Euroopan suurimmasta päästölähteestä

Käynnissä olevien ilmastoneuvottelujen isäntämaan oma energiantuotanto nojaa pitkälti paljon kritisoituun hiileen. Puolalle hiili merkitsee omavaraisuutta ja työpaikkoja, mutta myös Euroopan suurimpia päästöjä.

Ulkomaat
VOimalan useista isoista piipuista tupruaa sankkaa savua.
Belchatowin hiilivoimala Puolassa on yksi maailman suurimpia fossilista polttoainetta käyttäviä voimalaitoksia.Petteri Juuti / Yle

Varsovassa parhaillaan käytävien ilmastoneuvottelujen isäntämaa Puola ei ole kovin hyvä esimerkki siitä, mistä maailman maat parhaillaan yrittävät sopia: mahdollisimman pienistä päästöistä. Puolan energiantuotannon kivijalka on neuvotteluissa pahan saastuttajan roolin saanut hiili, jolla maa tuottaa 95 prosenttia sähköstään. Neuvottelujen entinen puheenjohtaja ymmärtää Puolan tilannetta.

- Moni puolalainen työskentelee hiilikaivoksella. Hiili on myös Puolalle halpa tapa tuottaa sähköä, sanoo Yvo de Boer, nykyinen KPMG-yhtiön neuvonantaja.

Belchatowin hiilivoimala Puolassa on Euroopan suurin yksittäinen hiilidioksidin päästölähde.
Belchatowin hiilivoimala Puolassa on Euroopan suurin yksittäinen hiilidioksidin päästölähde.Petteri Juuti / Yle

Tuoreen puolalais-saksalaisen raportin mukaan Puola voisi puolittaa hiilen polton vuoteen 2030 mennessä, vähentää sillä päästöjään neljänneksen, ja luoda samalla 100 000 työpaikkaa uusiutuvan energian avulla. Puolan nykyinen tavoite on parantaa hiilivoimaloidensa hyötysuhdetta, jotta vähemmillä päästöillä saataisiin enemmän energiaa. Sama viesti on maailman hiilijärjestöllä, joka suututti ympäristöjärjestöt kokoontumalla omaan konferenssiinsa Varsovassa samaan aikaan ilmastoneuvottelujen kanssa.

- Maailman hiilivoimalat muuttavat sähköksi keskimäärin 33 prosenttia hiilen energiasisällöstä. Me ehdotamme, että hyötysuhde nostetaan 40 prosenttiin, johon päästään tavanomaisella nykypäivän tekniikalla. Tämä vähentäisi hiilidioksidipäästöjä kaksi miljardia tonnia joka vuosi. Se on yhtä paljon kuin maailman kolmanneksi suurimman hiilidioksidipäästäjän Intian päästöt, sanoo maailman hiilijärjestön puheenjohtaja Milton Catelin.

De Boerin mielestä tämä ei vähennä maailman päästöjä riittävästi.

- Se on edistystä, mutta se ei riitä. Paremman hiilivoimalan rakentaminen on sinänsä hieno juttu, mutta voimalaa käytetään 30-50 vuotta. Toisin sanoen omistaja lukitsee kalliin tekniikkansa kiinni hiileen.

Puolalle hiilen polttamisessa on kysymys on myös turvallisuuspolitiikasta.

- Monet maat ovat aiempaa herkempiä energiansaannin varmuuden suhteen. Se pätee Puolaan, mutta yhtä hyvin myös Saksaan. Maat haluavat vähentää riippuvuutta venäläisestä kaasusta tai Lähi-idän öljystä.

Belchatowin hiilivoimalan vieressä on myös valtava hiilikaivos.
Belchatowin hiilivoimalan polttoaine kaivetaan voimalan viereseltä valtavalta kaivokselta.Petteri Juuti / Yle

Turvallisuuteen vedottiin myös, kun meitä ei päästetty ennakkopyynnöistä huolimatta vierailulle Belchatowin hiilivoimalalle ja häädettiin kuvaamasta tämän jutun kuvituksena olevia kuvia voiimalan ulkopuolella.

Belchatowin voimala Puolassa on Euroopan suurin yksittäinen hiilidioksidin päästölähde ja myös yksi maailman suurimmista fossiilista polttoainetta käyttävistä voimalaitoksista, joka tuottaa viidenneksen Puolan sähköstä.

Lue seuraavaksi