1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Riistalihaa saa nyt suoraan lahtivajalta

Uudistunut elintarvikelaki helpottaa lähiruoan hankkimista. Metsästysseurat ovat ottaneet uudistuksen vastaan vaihtelevasti.

Kuva: Ensio Karjalainen / Yle

Riistalihan myyminen hirviliitereiltä tai muilta lahtivajoilta lähikauppoihin ja ravintoloihin helpottuu. Tänä syksynä uudistuneen elintarvikelainsäädännön myötä pieniä määriä lihaa saa myydä lähialueille elintarvikehuoneistoiksi todetuilta lahtivajoilta.

Metsästäjät ovat hakeutuneet erityisesti Etelä-Suomessa innolla hygieniakoulutuksiin. Koulutetun metsästäjän tutkinto tai hygieniapassi on edellytys kaupallisen toiminnan harjoittamiselle lahtivajoilta.

– On erittäin hyvä asia, että riistalihaa saa nyt helpommin pöytiin. Uudistuneen lainsäädännön myötä myös perheet, jotka eivät metsästä, pääsevät nauttimaan useammin hyvästä riistaruoasta, sanoo Eviran kuusamolainen tarkastuseläinlääkäri Sauli Laaksonen.

Laajemmin levitykseen lähtevä riistaliha pitää tarkastaa ja leimata virallisilla riistankäsittelylaitoksilla. Suomessa laitoksia on vajaat 20.

Etelässä kouluttaudutaan

On erittäin hyvä asia, että riistalihaa saa nyt helpommin pöytiin.

Sauli Laaksonen

Suomessa riistamiehiä on koulutettu lahtivajoilla tapahtuvaan hygieniaosaamiseenkolmisen vuotta. Koulutuksen on saanut noin tuhat metsästäjää.

Sauli Laaksosen mukaan erityisen innokkaita kouluttautumaan ovat olleet eteläsuomalaiset metsästäjät.

– Pohjois-Suomessa metsästyksen yksipuolisuus ja lyhyt kulttuuri näkyy: lihaa kulutetaan edelleen pääasiassa kotona ja koulutusta ei katsota tarpeelliseksi.

– Hygienian tarkoitus on pelkästään suojata kuluttajia. Kukin voi itse syödä ihan millä tavalla käsiteltyä lihaa tahansa. Kuluttajan täytyy kuitenkin tietää onko esimerkiksi liha saastunut ulostebakteerilla. Mielestäni hygieniaa ei korosteta koskaan liikaa, Laaksonen sanoo.

Viime vuonna suomalaiset söivät muun muassa hirvenlihaa keskimäärin puolitoista kiloa henkeä kohden. Määrä on pysynyt samalla tasolla viimeiset viisitoista vuotta.

Seisovaan hirveen osuu

Sauli Laaksosen mukaan esimerkiksi hirvenlihan hyvyyden yksi merkittävin tae on hyvä luodin osuma metsässä. Oikeaan paikkaan osunut luoti ei vahingoita lihoja.

– Hiljattain uudistunut hirviammunnan koe oli hyvä ratkaisu. Nyt tähdätään seisovaan riistaan eikä juoksevaan. Seisovaan hirveen osuu aina paremmin, Laaksonen muistuttaa.