Päijät-Hämeestä 780 000 euroa WinCapita-hyötyjä valtiolle

Kaikkiaan esillä oli 13 sijoitusjuttua, joissa syyttäjä vaati kaikissa voittoja valtiolle. Käräjäoikeus ei nähnyt syitä kohtuullistaa rikoshyötyjen menettämisseuraamusta.

Kotimaa

Päijät-Hämeen käräjäoikeus on tuominnut WinCapitan niin sanotussa sijoitusklubijutussa rikoshyötynä valtiolle noin 780 000 euroa. Summa koostuu kaikkiaan 13 henkilön saamista rikoshyödyistä, jotka vaihtelivat noin 20 000 euron ja hieman yli 200 000 euron välillä.

Useat vastaajat vaativat menettämisseuraamuksen kohtuullistamista, mutta käräjäoikeuden mukaan perusteita kohtuullistamiselle ei ollut. Kahden vastaajan osalta rikoshyödyn määrä katsottiin vähäisemmäksi kuin syyttäjä vaati.

Jutut käsiteltiin samassa oikeudenkäynnissä Heinolan sivukansliassa.

Käräjäoikeus katsoi, että alkurikoksina syyttäjän vetoama törkeä petos ja rahankeräysrikos täyttyivät. Jutussa mukana olleet ovat aktiivisesti sijoittaneet WinCapitaan varoja ja saaneet sijoituksilla suuriakin voittoja. Sillä, että he eivät ole olleet tietoisia WinCapitan toiminnan rikollisista piirteistä, ei ole ollut merkitystä arvioitaessa heidän asemaansa hyödyn saajina.

Käräjäoikeuden mukaan olennaista on, että he ovat tosiasiallisesti hyötyneet rikoksista.