EU:n odotetaan siirtävän päätösvaltaa johdon palkoista omistajille

Oikeusministeriössä odotetaan EU-direktiiviä, joka siirtäisi pörssiyhtiöiden johdon palkitsemisesta päättämisen yhtiön hallitukselta yhtiökokoukselle. Emeritusprofessorin mielestä palkitsemisesta pitäisi päättää nykyistä suuremmissa porukoissa.

Oikeusministeriön lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen kertoo, että Euroopan komissiolta odotetaan ensi keväälle ehdotusta direktiiviksi, joka siirtäisi pörssiyhtiöiden johdon palkitsemisesta päättämisen yhtiökokoukselle. Nykyään on tavallista, että hallitus päättää johtoryhmän palkoista.

Eu-direktiivi voisi valmistua aikaisintaan ensi vuonna, jonka jälkeen jäsenvaltioilla olisi vuosi tai pari aikaa viedä direktiivin määräykset kansalliseen lainsäädäntöön, arvelee Jauhiainen.

Tällainen sääntely on hyväksytty Sveitsissä keväällä. Ison-Britannian "say-on-pay -säännös" astui voimaan tämän vuoden marraskuun alusta. Johtamisen ja organisaatioiden emeritusprofessori Pauli Juuti pitää ajatusta tervetulleena.

- Suomessa on vanha ja hyvä työmarkkinajärjestökäytäntö ja osallistuminen laajaa. Kaikkien muiden palkansaajaryhmien palkat määritellään aika demokraattisesti, paitsi ylimmän johdon.

Juuti olisi mieluusti nähnyt, että Sveitsissä sunnuntaisessa kansanäänestyksessä kaatunut laki olisi mennyt läpi. Lakiehdotus olisi asettanut palkkaeroille katon. Sen mukaan kenenkään palkka ei yrityksessä saisi olla yli 12 kertaa suurempi kuin matalin yhtiössä maksettava palkka. Noin kaksi kolmesta äänestäneestä äänesti palkkakattoa vastaan.

- Siitä olisi saanut hyvän ennakkotapauksen ja esimerkin, jota ehkä Suomessakin voisi noudattaa, Juuti sanoo.

Pauli Juuti sanoi Helsingin Sanomien haastattelussa (siirryt toiseen palveluun), että Suomessa on turha pelätä johtajien aivovuotoa. Hänen mukaansa johtamisen osaaminen ei ole niin hyvää, että sille olisi valtavaa kysyntään ulkomailla. Sen sijaan suomalaisen yhteiskunnan hyviä puolia hurjat palkkaerot voivat hänen mielestään nakertaa.

- Tällanen ahneus ja narsismi syö kyllä yhteiskunnan luottamusta, Juuti sanoo.