1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Työttömyyden musta siipi varjostaa Lappia

Työttömyys paheni Lapissa lokakuussa. Lapin työ- ja elinkeinotoimiston alueella oli lokakuun lopussa 12 653 työtöntä työnhakijaa ja työttömien osuus työvoimasta 15,3 %. Työttömiä oli 425 (3,5 %) enemmän kuin syyskuussa ja lähes 1 720 (15,7 %) enemmän kun viime vuoden lokakuussa.

Kuva: Antti Kolppo / Yle

Työttömien osuus työvoimasta vaihteli lokakuun lopussa Lapissa seutukunnittain Pohjois-Lapin, Rovaniemen ja Torniolaakson 14,2 %:sta Itä-Lapin 20 %:iin. Työttömien osuus työvoimasta oli matalin ja alle koko maan keskimääräisen Utsjoella (9,5 %) ja korkein Pelkosenniemellä (24,0 %). 

Työttömyys lisääntyi sekä edelliseen kuukauteen että vuoden takaiseen verrattuna kaikissa Lapin seutukunnissa. Eniten työttömyys on lisääntynyt sekä kuukauden että vuoden aikana Kemi-Tornion seutukunnassa. Vähiten työttömyys lisääntyi kuukauden aikana Pohjois-Lapissa ja vuoden aikana Itä-Lapissa.

Nuorisotyöttömyys riesana erityisesti Rovaniemellä ja Kemi-Tornio-alueella

Nuoria, alle 25 -vuotiaita työttömiä oli Lapissa lokakuun lopussa runsas 1 640. Nuoria työttömiä oli 40 (2,4 %) enemmän kuin syyskuussa ja yli 220 (15,7 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Nuoria työttömiä oli eniten Rovaniemen ja Kemi-Tornion seutukunnissa. Näiden kahden seutukunnan alueella nuoria työttömiä oli yhteensä noin 1 300 ja nuorten osuus työttömistä korkeampi kuin Lapissa ja koko maassa keskimäärin.

Yli 50-vuotiaita työttömistä oli runsas 5 400 eli 43 % kaikista työttömistä (koko maa 38 %). Viisivuotisikäryhmittäin tarkasteltuna työttömiä on eniten ikäryhmässä 55-59 –vuotiaat. Työttömyys on lisääntynyt viime vuoden lokakuuhun verrattuna vähiten ikäryhmässä 25-29 –vuotiaat ja eniten ikäryhmässä 30-34 –vuotiaat.

Myös pitkäaikaistyöttömyys kasvussa

Lapin työttömistä lähes joka neljäs oli ollut työttömänä yhdenjakoisesti yli vuoden ja pitkäaikaistyöttömistä 1 230 yhdenjaksoisesti yli kaksi vuotta. Yhdenjaksoisesti yli vuoden työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä oli 90 (3 %) enemmän kuin syyskuussa ja lähes 710 (31 %) enemmän kuin viime vuoden lokakuussa.

Pitkäaikaistyöttömiä on eniten vanhimmissa ikäryhmissä: pitkäaikaistyöttömistä lähes 1 100 (36 %) oli iältään 60 –vuotiaita tai vanhempia ja 60 vuotta täyttäneistä lähes kaksi kolmasosaa oli ollut työttömänä yli vuoden. Alle 30-vuotiaita pitkäaikaistyöttömiä oli lokakuussa alle 120, mikä on 4 % ko. ikäluokan työttömistä.

Rakennusalan ongelmat jatkuvat

Työttömyys lisääntyi lokakuun aikana kaikissa muissa pääammattiryhmissä paitsi terveydenhuolto- ja sosiaalialalla. Eniten työttömyys lisääntyi rakennusalalla.

Suhteellisesti eniten työttömyys on lisääntynyt vuoden aikana tieteellisessä, teknisessä ja taiteellisessa työssä (erityisesti insinöörit, teknikot, opettajat) ja määrällisesti eniten teollisessa työssä (erityisesti konepaja- ja rakennusmetallityö, sähköasentajat).

Koko maassa työttömiä oli lokakuun lopussa 289 570, mikä on 4 640 (1,6 %) enemmän kuin syyskuussa ja 39 485 (15,8 %) enemmän kuin viime vuoden lokakuussa. Työttömyys on lisääntynyt vuoden takaiseen verrattuna voimakkaimmin (noin 25 %) Uudellamaalla ja Kainuussa. Vähiten (6-7 %) työttömyys on lisääntynyt Satakunnassa, Kaakkois-Suomessa, Pohjois-Karjalassa ja Etelä-Savossa.

Työttömien osuus työvoimasta oli lokakuussa koko maassa 11,1 %.  Työttömien osuus työvoimasta oli alin (7-9 %) Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Uudenmaan ELY-keskusten alueella. Korkeimmat
(14-15 %) työttömien osuudet työvoimasta olivat Lapissa, Kainuussa, Pohjois-Karjalassa ja Keski-Suomessa.