Iso-Valkeisen lammen veden pilaantumisesta tutkintapyyntö poliisille

Kuopion luonnon ystäväin yhdistys pyytää poliisia tutkimaan, onko Pihlajalaakson rakentamisessa syyllistytty vesilain rikkomiseen. Yhdistys epäilee, että valumavesien pääsyä lampeen ei ole estetty, minkä takia lammen vesi on pilaantunut käyttökelvottomaksi.

järjestötoiminta
Iso-Valkeisen lampi Kuopiossa jäätymisvaiheessa
Pertti Huotari / Yle

Kuopion luonnon ystäväin yhdistys on tehnyt poliisille tutkintapyynnön Iso-Valkeisen lammen veden pilaantumisesta. KLYY on pyytänyt poliisia tutkimaan, onko Pihlajalaakson asuinalueen rakentamisen yhteydessä syyllistytty vesilain säännöksien rikkomiseen.

Yhdistyksen tutkimuspyynnössä epäillään, että hulevesien pääsyn estäminen lampeen on laiminlyöty. Tämän johdosta lampivesi on pilaantunut käyttökelvottomaksi.

Paikalliset asukkaat ottivat vuosi sitten syksyllä yhteyttä luonnon ystäväin yhdistykseen lammen likaantumisesta. Asukkaiden mukaan Pihlajalaakson rakennustyömaalta on kulkeutunut valumavesiä lampeen, mikä on aiheuttanut rehevöitymistä ja veden värjäytymistä vihreäksi. Asukkaiden havaintojen mukaan rankkasateella lampeen valuu hulevesiä kaupungin rakentamasta hulevesikosteikosta huolimatta.

Kesällä 2013 yhdistys sai useita valituksia rannan asukkailta siitä, että tilanne oli huonontunut kesästä 2012. Asukkaiden mukaan koko lammen moottoritien länsipuoli värjäytyi leväkasvustosta vihreäksi. Tästä syystä lammen virkistyskäyttö, kalastaminen, uiminen ja veden käyttö esimerkiksi saunavetenä on estynyt.