1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Rajajokikomissio arvostelee Hannukaisen kaivoksen yva-selostusta

Niukaksi ja yleispiirteiseksi mainittu yva-ohjelma saa moitteita menetelmistä, paikallisten olosuhteiden tuntemattomuudesta ja kalastovaikutusten huomiotta jättämisestä.

Kuva: Antti Heikinmatti / Yle

Suomalais-ruotsalaisen rajajokikomission mielestä Hannukaisen kaivoksen YVA-selostus on pahasti puutteellinen.

Rajajokikomissio arvostelee muun muassa tutkimusmenetelmiä, jotka eivät sen mielestä sovellu vesistövaikutusten arviointiin Tornion-Muonionjoen kaltaisessa puhtaassa vesistössä. Myös kalastovaikutusten arvioinnissa on puutteita.

- Vedenlaadun arvionnissa on käytetty menetelmää, joka ei ilmeisesti sovellu hyvin jokiin, joiden vedenlaatu on luonnostaan hyvä. selostuksen tekijät ovat huomioineet menetelmän puutteet, mutta silti sitä on käytetty, todetaan rajajokikomission lausunnossa.

Rajajokikomissio kiinnittää huomiota myös siihen, että yvan mallinnusten mukaan esimerkiksi kadmiumin, nikkelin ja uraanin pitoisuudet voivat nousta kaloille ja poikasille haitallisiksi.

"Konsulteilta puuttuu paikallisten olojen tuntemus"

Rajajokikomission mielestä selvityksen tehneillä konsulteilla ei ole riittävää tuntemusta paikallisista olosuhteista. Esimerkiksi jokialueella vuosittain esiintyvää tunturitulvaa ole otettu huomioon hydrologisessa tarkastelussa.

Rajajokikomissio kiinnittää huomiota edelleen siihen, että Hannukaisen kaivosta suunnittelevalla Northlandilla on kaivokset myös Pajalassa. Yvassa ei kuitenkaan ole otettu huomioon näiden kaivosten yhteisvaikutuksia Tornion-Muonionjoen vesistölle tulevan Hannukaisen kaivoksen kanssa.

Yva-selostuksen teettänyt Northland suunnittelee rautakaivoksen avaamista Kolarin Hannukaiseen. Hannukaisesta halutaan louhia 6-7 tonnia rautamalmia vuosittain noin 17 vuoden ajan.

27.11. klo 16 Korjattu yva-ohjelma yva-selostukseksi.