Kuntoutukseen pääsy liian vaikeaa – järjestelmä turhan monimutkainen

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen kattojärjestön SOSTEn pääsihteerin mukaan on kohtuutonta, että ihmiset, jotka eivät ole normaalisti toimintakykyisiä joutuvat ottamaan selvää sekavasta kuntoutusjärjestelmästä.

Kuntoutukseen on liian vaikeaa päästä eikä hakijoilla ole siitä riittävästi tietoa, arvioivat kuntoutuspalveluita tarjoavat järjestöt. Lisäksi kuntoutuksen saatavuus riippuu paljolti siitä, missä päin Suomea sattuu asumaan.

Vain 21 prosenttia sosiaali- ja terveysjärjestöjen kattojärjestön SOSTEn järjestöbarometrin vastaajista oli sitä mieltä, että kuntoutukseen pääsevät ne, jotka eniten sitä tarvitsevat. 64 prosenttia piti kuntoutukseen pääsyä liian vaikeana. 82 prosentin mielestä hakijoilla ei ole riittävästi tietoa kuntoutuksesta.

Barometrin kuntoutuskysymyksiin vastasi 117 eri järjestöjen kuntoutuspäällikköä tai toiminnanjohtajaa.

Kuntoutusta järjestetään muun muassa diabetekseen tai syöpään sairastuneille, aivovamman saaneille kuurosokeille tai mielenterveyden ongelmista kärsiville.

SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas pitää suurimpana ongelmana järjestelmän hajanaisuutta. Vastuu on jakautunut Kelalle, RAY:lle, työeläkeyhtiöille, vakuutusyhtiöille ja kunnille.

– Koko kuntoutusjärjestelmä on rakentunut byrokratian näkökulmasta eikä sen näkökulmasta, miten ihminen parhaiten saisi apua, Kiukas selittää.

Hän huomauttaa, että tilanne on kohtuuton, koska kuntoutusta tarvitsevat ihmiset eivät ole kaikilta osin normaalisti toimintakykyisiä ja juuri heidän pitäisi ottaa selvää sekavasta järjestelmästä.

Kiukas muistuttaa, että palveluiden saatavuudessa on myös isoja alueellisia eroja. Esimerkiksi Helsingissä on huomattavasti enemmän palveluita kuin pienemmillä paikkakunnilla.

Sosiaali- ja terveysjärjestöt ovat tehneet sosiaali- ja terveysministeriölle aloitteen, jossa ne vaativat, että kuntoutuksen ongelmia korjataan ja kuntoutukseen pääsy turvataan kuntoutustakuulla.