1. yle.fi
  2. Uutiset

Työeläkeyhtiöissä sulle-mulle-politiikkaa

Toimitusjohtajat, sijoitusjohtajat ja talousjohtajat ovat usein jäseniä pörssiyhtiöiden hallituksissa tai nimitystoimikunnissa. Käytännössä tämä johtaa siihen, että samat ihmiset valvovat vuoron perään toisiaan ja päättävät toinen toisensa palkitsemisesta.

talous
Grafiikka
Yle Uutisgrafiikka

Työeläkeyhtiöiden hallituksissa ja ja hallintoneuvostoissa istuu työmarkkinoiden ja elinkeinoelämän pomoja. Vastaavasti työeläkeyhtiöiden operatiiviset johtajat, kuten toimitusjohtajat, sijoitusjohtajat ja talousjohtajat ovat usein jäseniä pörssiyhtiöiden hallituksissa tai nimitystoimikunnissa.

Käytännössä tämä johtaa siihen, että samat ihmiset valvovat vuoron perään toisiaan ja päättävät toinen toisensa palkitsemisesta.

Esimerkiksi Varman toimitusjohtaja Matti Vuoria kuuluu Sammon, Stora Enson ja Wärtsilän hallituksiin. Hallitus valvoo operatiivista johtoa. Sammossa, missä Vuoria on hallituksen varapuheenjohtaja, hän valvoo konsernijohtaja Kari Stadighin työtä. Stadigh käy vuoroin vieraissa Varmassa valvomassa Vuoriaa: hän on Varman hallituksen jäsen.

Varman hallitusta johtaa Rautaruukin toimitusjohtaja Sakari Tamminen. Rautaruukin nimitysvaliokunnassa puolestaan on Varman talousjohtaja Pekka Pajamo. Varmassa Tamminen toimii Pajamon esimiehenä, ja Rautaruukissa Pajamo valitsee Tammisen pomot ja päättää heidän palkkioistaan. Aikaisemmin Pajamon tilalla samassa tehtävässä ovat toimineet myös Varman toimitusjohtaja Matti Vuoria ja sijoitusjohtaja Risto Murto.

Samanlainen ristiinvalvonta toteutuu myös toisessa suuressa työeläkeyhtiössä Ilmarisessa. Ilmarisen varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio on Neste Oilin nimitystoimikunnan jäsen. Nimitystoimikunta valmistelee ja esittelee yhtiökokoukselle ehdotukset hallituksen jäsenten palkitsemisesta ja lukumäärästä sekä ehdotuksen hallituksen jäsenistä. Hallitus puolestaan valvoo Neste Oilin toimitusjohtajaa Matti Lievosta. Lievonen on toimitusjohtajuutensa lisäksi Ilmarisen hallintoneuvoston puheenjohtaja, eli hän valvoo elintä, joka valvoo Ritakalliota.

Vastaavia esimerkkejä työeläkeyhtiöiden piiristä löytyy paljon.

Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikon alaisuudessa on valmisteltu lainmuutosta, jolla halutaan vähentää esteellisyyttä työeläkeyhtiöiden hallinnoinnissa. Siihen, että toimitusjohtajat ja hallitusten jäsenet voivat vuoronperään toimia toistensa palkitsijoina ja valvojina eri firmoissa, ei kuitenkaan aiota puuttua.

Lue seuraavaksi