'Aivohaveri' selätti kilpailijansa 'aivohyrskeen' ja 'aivohärön'

Aivohalvaukselle etsittiin paremmin sopivaa sanaa Duodecimin sanastolautakunnan järjestämässä kilpailussa. Palkintolautakuntaa miellytti eniten uudissana 'aivohaveri'.

terveys
Pää
Ludovic di Orio/Goodshot.com

Duodecimin sanastolautakunnan puheenjohtajan, professori Tero Kivelän mukaan yleisessä kielenkäytössä sana aivohalvaus on vähitellen muuntunut koskemaan myös lievempiä aivoverenkiertohäiriöitä.

- Aivohaveri oli hyvin mielenkiintoinen ehdotus termille, joka on pitkään välttänyt suomentumista. Ongelmana on ollut, että sanaa aivohalvaus on käytetty vaikeimmista halvaukseen johtavista aivoverenkiertohäiriöistä, mutta sitten tätä on pikkuhiljaa alettu käyttää nimityksenä muistakin aivoverenkiertohäiriöistä. Aivoverenkiertohäiriö taas on kovin pitkä sana.

Vakavan aivoverenkiertohäiriön englanninkielinen nimi on Stroke.

- Suomen kielestä ei ole löytynyt vastinetta sanalle Stroke. Kun lääkäriseura Duodecim järjesti neljättä kertaa sanakilpailun, niin Stroke nousi listalle aika selvästi, valottaa Kivelä.

Aivohaveri oli hyvin mielenkiintoinen ehdotus termille, joka on pitkään välttänyt suomentumista.

Tero Kivelä

Sanakilpailuun tuli noin 50 ehdotusta sanaa Stroke korvaavaksi uudissanaksi. Yksi näistä oli aivohaveri.

- Aivohaveri alkoi miellyttää palkintolautakuntaa. Sanaan Stroke ja aivoverenkiertohäiriöihin liittyy laajempi spektri. Kaikissa ei synny esimerkiksi lihashalvausta. Voi tulla toisentyyppinen neurologinen puutos. Parhaassa tapauksessa potilas toipuu lähes ennalleen tai hänelle ei jää halvausoireita.

- Stroke on yläkäsite, johon aivohalvaus kuuluu, ja tälle yläkäsitteelle haettiin suomenkielistä vastinetta.

Asiakas päättää

Sanakilpailussa aivohaveri joutui tyytymään kunniamainintaan.

- Palkintolautakunta arveli, että aivohaveri ei kenties kuulosta vaikkapa potilasjärjestöjen tai kansalaisten suussa yhtä hyvältä. Meidän mielestämme sana oli ehdokkaista selvästi paras. Ihmisten arkikäyttö sitten näyttää, yleistyykö se.

Aivohyrske, aivohärö, iskemä tai halvari olivat myös ehdokkaiden joukossa.

Tero Kivelä

Sanastolautakunnalla on takavuosilta hyviä esimerkejä sanoista, jotka jäävät elämään tai katoavat.

- Lumelääke otettiin heti yleiseen käyttöön, kun se oli keksitty. Toisaalta vilppilääkintö on erinomainen käännös dopingille, mutta se ei ottanut lainkaan tulta alleen, kuvailee Kivelä uudissanojen kohtaloa.

Sanastolautakunta sai maisteltavakseen aivohaverille monta kilpailijaa.

- Aivohyrske, aivohärö, iskemä tai halvari olivat myös ehdokkaiden joukossa, mutta aivohaveri tuntui silti palkintolautakunnasta parhaalta, toteaa Kivelä.

Haveri johtaa merelle

Pohjoismaisessa laivanvarustusterminologiassa sana haveri kuvaa merellä tapahtunutta laivan uppoamista tai muuta äkillistä henkeä uhkaavaa onnettomuutta. Nykysuomen sanakirjan mukaan haveri on muuntunut aikojen kuluessa koskemaan myös muita kuin merellä tapahtuvia onnettomuuksia.

Haaverit koskevat paljon pienempiä onnettomuuksia.

Tero Kivelä

- Äkillisen aivoverenkiertohäiriön vaikeimmissa ja muissa muodoissa on kyse vähän samasta. Tämän vuoksi aivohaveri oli hyvä ehdotus. Käytämme juuri tätä haveri-muotoa. Haaverit koskevat paljon pienempiä onnettomuuksia, sanoo Kivelä.

Kovaa keskustelua somessa

Aivohaveri lanseerattiin jokin aika sitten Duodecim-seuran vuosipäivän symposiumissa, jonka aiheena oli lääketieteen suomen kieli. Aiheeseen palataan ensi vuonna ilmestyvässä aikakauskirja Duodecimin ensimmäisessä numerossa. Siinä esitellään kirjallisesti kaikki palkitut ja kunniapalkinnon saaneet termit.

- Aivohaveri alkoi elää elämäänsä heti symposiumin jäkeen. Kielitoimisto esimerkiksi ilmoitti heti laittavansa aivohaverin uudissanojensa taululle sisäistä käyttöä varten, kertoo Kivelä.

Alan ihmiset keskustelevat jo nyt sosiaalisessa mediassa aivohaverin hyvistä ja huonoista puolista. Monia tuntuu arveluttavan haveriin liittyvä merellisyys.

Kivelä yllyttää kaikkia niitä, joita joku lääketieteellinen sana närästää, ottamaan yhteyttä sanastolautakuntaan.

- Stroke on hyvä esimerkki tällaisesta. Sen nykyinen suomenkielinen vastine ei yksinkertaisesti kuulosta hyvältä. Lautakunta ja asiantuntijat eivät löytäneet sanalle hyvää käännöstä, ja näin sanakilpailu antoi oivan tuloksen - aivohaverin, toteaa Kivelä.

Kyseessä on todellinen tämän ajan uudissana. Esimerkiksi hakukone Google ei antanut tätä kirjoitettaessa sanalle kuin yhden osuman. Kotimaisten kielten keskus on valinnut aivohaverin marraskuun sanaksi.