Aluehallintovirasto painostaa Kokkolaa uhkasakolla

Kaupungin on saatava Työvoiman palvelukeskuksen uudelleenjärjestelyssä syntyneet ongelmat kuntoon. Keväällä tehty työsuojelutarkastus viittasi henkilöstön vakavaan henkiseen kuormitukseen. Ongelmat juontavat kaupungin ylimpien virkamiesten ristiriitoihin.

Kotimaa
Työvoiman palvelukeskus

Kokkolan kaupunki päätti yhdistää vuosi sitten Työvoiman palvelukeskuksen ja kaupungin työllisyys- ja aktivointiyksikön. Yhdistämisen yhteydessä käydyt yt-neuvottelut ovat saaneet paljon kritiikkiä muun muassa kaupungin pääluottamusmiehiltä. Neuvottelujen vetäjäksi ilmaantui vastoin aiempia käytäntöjä kaupunginjohtaja Antti Isotalus.

Pääluottamusmiesten mukaan henkilöstölle ei esitelty neuvotteluissa suunnitelmaa henkilöstön asemasta ja tehtävistä. Henkilöstön näkemys jäi myös kirjaamatta pöytäkirjaan.

Kokonaisuutena asia oli heidän mukaansa esitelty kaupunginhallitukselle yksipuolisesti ja virheellisesti, jopa harhaan johtaen valmistelijan toimesta.

Yhden työntekijän osalta yt-neuvottelut ovat edelleen kesken eikä hänellä ole vieläkään työtehtäviä tai esimiestä.

Pääluottamusmiehet ja joukko kaupungin luottamusmiehiä vaativat maaliskuussa kaupunginhallitusta kumoamaan yksiköiden yhdistäminen, mutta oikaisuvaatimus ei saanut tulta alleen.

Työsuojelutarkastus murheellista luettavaa

Yt-neuvotteluissa ilman työtehtäviä jäänyt, pitkään kaupungin palveluksessa ollut esimies huomasi pian, että häneltä oli viety oikeuksia tietokonejärjestelmien käyttöön, työhuone oli motissa asiakastilojen takana ja työtehtäviä ei ollut

Yksikön tilanne ajautui niin vakavaksi, että työsuojeluvaltuutettu antoi jo työturvallisuuslakiin perustuvan ennakkoilmoituksen siitä, että hän harkitsi vakavasti työnteon keskeyttämispäätöksen tekemistä edustamiensa työntelijöiden osalta. Menettely on äärimmäisen harvinainen.

Huhtikuun lopulla Aluehallintovirasto teki Työvoiman palvelukeskukseen työsuojelutarkastuksen. Tarkastuskertomus ei mairittele työnantajaa.

Selvitykset viittaavat henkilöstön vakavaan henkiseen kuormitukseen. tilanne ilmenee oireiluna. Esimiestaso voi huonosti. Työnantaja on ryhtynyt toimenpiteisiin, jotka suuntautuvat työyhteisön toimivuuteen. Keskustelujen perusteella tarvitaan kiireellisiä toimenpiteitä organisaation, johtamisen, esimiestyön, työsuhteiden, työn jaon, ja jopa työvälineiden kuten ohjelmien käyttöoikeuksien selkeyttämiseen ja vahvistamiseen. Tilanteen vakavuuden ja pitkäkestoisuuden vuoksi siirrän asian työsuojeluviranomaisen päätettäväksi.

Aluehallintovirasto asetti kaupungille elokuussa vaatimuksia ja tehosti niitä uhkasakolla. Kokkolan on vuoden loppuun mennessä hoidettava asiat kuntoon 15 000 euron sakon uhalla.

Menettelyssä olisi ollut parannettavaa

Yksikön toiminnasta vastaavan sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtajan Roy Sabelin(sd.) mukaan yt-neuvotteluissa olisi pitänyt ottaa paremmin huomioon henkilöstön aiempi osaaminen. Menettelyssä olisi ollut Sabelin mukaan paljon parannettavaa.

– Ehkä kansliapäällikkö Timo Mämmin olisi aikanaan kannattanut miettiä tarkemmin, minkälaisen esityksen tekee kaupunginjohtajan kautta kaupunginhallitukselle ja ottaa keskusteluun mukaan sosiaali- ja terveysjohtaja ja hänen alaisenaan toimiva palvelujohtaja ja selvittää henkilöstöresurssit.

Kaupungin ylimmästä johdosta vastuunkantajaa on vaikea löytää, vaan jälkipyykki on jätetty alemmille virkamiehille. Työllisyysasioiden hoitaminen on aiheuttanut kiistoja Kokkolassa jo vuosikausia. Sabel epäilee. että tässäkin tapauksessa sopan syyt juontavat vuosien taakse.

– Siellä on monta tekijää, jotka vaikuttavat. Voi olla, että juuret juontavat jopa vuoteen 2008 ja siitä eteenpäin kun nämä prosessit lähtivät liikkeelle määrätyllä lailla ja siellä on ollut hampaankolossa jollakin jonnekin päin ja niin edelleen.

Vaikuttaako asia työttömien palveluihin?

Yksittäisen työntekijän kannalta kyseessä on iso inhimillinen tragedia. Laajemmin katsoen kyse on kaupunkilaisten palveluista. Työttömien aktivointiaste on laskenut, mihin sotkuilla on osasyynsä. Aktivointiasteen laskuun ovat vaikuttaneet myös yleinen taantuma ja syksyllä kaupungin koko henkilöstöä koskeneet yt-neuvottelut. Niiden aikana ei voitu esimerkiksi työllistää palkkatuella työttömiä kaupungin hommiin.

Kokkola on ylpeillyt aiemmin maan parhaimpiin yltävällä aktivointiasteella. Vaikka prosentit ovat laskeneet, tilanne on edelleen hyvä.

Kaupungille aktivointiasteen lasku tarkoittaa valtiolle maksettavien sakkomaksujen lisääntymistä.

Nyt työilmapiirin sanotaan selkeästi parantuneen Työvoiman palvelukeskuksessa ja aktivointi sujuu aiempaa paremmin raskaan vuoden jälkeen. Myös Sabel antaa kiitosta työntekijöille.

– He ovat päässeet nyt kunnolla sisään siihen. Sen takia olen toiveikas ja uskon, että asiat järjestyvät. Uskon todella siihen, koska he tekevät lujasti töitä ja voitavansa sen eteen. Mutta nopeammin tämä olisi voinut tapahtua. Nyt olemme kuitenkin saaneet muun muassa palautettua työttömien terveystarkastukset.